img_5342 – Sergiu Mocanu
Tratamentul psoriazisului în Dalian


Tratamentul psoriazisului în Dalian

Search the history of over billion web pages on the Internet. Featured texts All Texts latest This Just In Smithsonian Libraries FEDLINK US Genealogy Lincoln Collection Additional Collections. Top American Libraries Canadian Libraries Universal Library Community Texts Project Gutenberg Biodiversity Heritage Library Children's Library. Science fiction donated at Funston. Featured movies All Video latest This Just In Prelinger Archives Democracy Now!

Occupy Wall Street TV NSA Clip Library. Featured audio All Audio latest This Just In Grateful Dead Netlabels Old Time Radio 78 RPMs and Cylinder Recordings. Featured software All Software latest This Just In Old School Emulation MS-DOS Games Historical Software Classic PC Games Software Library.

Top Community Software MS-DOS CD-ROM Software Software Sites Tucows Software Library APK Tratamentul psoriazisului în Dalian CD-ROMs. Vintage Software DOOM Level CD ZX Spectrum Vectrex ZX Spectrum Library: Games Atari Magnavox Odyssey 2.

Featured image All Image latest This Just In Flickr Commons Occupy Wall Street Flickr Cover Art USGS Maps.

Top NASA Images Solar System Collection Ames Research Center. Toggle navigation ABOUT CONTACT BLOG PROJECTS HELP DONATE TERMS JOBS VOLUNTEER PEOPLE. Search the Archive Search metadata Search full text of books Search TV captions Search archived Tratamentul psoriazisului în Dalian sites Advanced Search.

Full text of " Reumatismul cronic în practica medical [de] I. Stoia " See other formats Reumatismul cronic în practica medicala H. Bolile reumatismale 23 A. Bolile reumatismale articulare şi viscerale cu caracter in- flamator 2b 1. Boala BouillaudHSokolski 23 2. Reumatismul secundar infecţios de cauză cunoscută Poliartrita reumatoidă POE 53 Consiideraţii generale 53 Testele pentru depistarea factorului reumatoid şi a factoru- lui lupic în iPCiE "72 Tratamentul în POE 73 Poliiartrita cronică evolutivă, bolile asociate şi complicaţiile 84 diese Tratamentul psoriazisului Veselka Stettin. Reumatismul degenerativ artroze şi sponidiloze Reumatismul abarticular periferic cu caracter inflamator sau degenerativ sindromul fibrozitic 1.

Reumatismul muscular 2. Periartritele simple sau comiplicate 4. Sindromul umăr-mină Pţg. Boala Dupuytnen 6. Degetul în resort 7. Boala de Quervain S. Osteoporoza a'lgică rposttraumatică 9. Algodistrofiile şi bolile asociate Nevralgii şi nevrite II. Manifestări reumatismale în alte boli 1.

Manifestările reumatismale din icolagenoze Manifestări reumatismale în boli alergice Manifestări reumatismale în afecţiuni dismetabolice.

Manifestări reumatismale în endocrinopatii Manifestări reumatismale în ibolile de piele Manifestări reumatismale în bolile de sistem şi hemopatii 7. Manifestări reurmatismale în bolile neurologice şi Tratamentul psoriazisului în Dalian 8. Manifestări reumatismale în neoplasme Manifestări reumatismale în boli de origine traumatică Manifesitări de tiip reumatismal în afecţiunile digestive. Manifestări de ti p reumatismal în afecţiunile pleuro-pulmo- nare Relaţiile dintre afecţiunile reumatiismale şi cardiopatii.

Relaţiile dintre afecţiunile reumatismale şi nefropatii. Relaţiile dintre afecţiunile reumatismale şi parareuma- tismale şi bolile oculare Relaţiile dintre afecţiunile reumatismale şi bolile oto- rino-laringologice Relaţiile dinitre afecţiunile reumatismale şi bolile stoma- tologice Relaţiile dintre imanifestăriie Tratamentul psoriazisului în Dalian şi bolile gine- cologice Manifestări de tip reumatismal în gerontologie.

Manifestări reumatismale în procesul muncii BeejţeHHe 11 05iiţaH HacTB OnpeAeJieHHe 13 ITaTOJiorHqecKaH anaTOMHH 13 3THOJiorHfl-naToreHe3 16 05iiţaH HacTb I. Http://pnkslm.net/in-psoriazis-pot-fi-piscina.php 6ojte3HH 23 A.

MH Tratamentul psoriazisului în Dalian peBMaTH3M, 06yCJI0BJieHHHÎt VCTaHOBJleHHHMH npHHHHaMH 40 rioaOCTpHiî peBMaTHSM 51 PeBMaTHSM 52 IlepeMemaiomHHCfl rHApapTpoa 52 3. MumeHHLitt peBMaTMSM 2. IIpocTue HjiH ocjiowHeHHMe nepaapxpHTH 4. BojieaHb JţioniOHTpeHa 6. BoJiesHb Xţe KapBHHa 8. IIocjieTpaBMaTHiiecKHii aJirHqecKHtt ocTeonopo3 9. HeBpajirHH m HeBpHTti II. PeBMaTHqecKHe HBJieHHH npM Apyrnx 6one8HHx 1. PeBMaTHHecKHe HBJieHHH npH KOJiJiareHoaax 2.

PeBMaTHHecKHe HBJienHH npn flHCMeTadoJiHnecKHx 3a6oJieBa- HHHX 4. PeBMaxHHecKHe HBJieHHnnpH anjţoKpHHonaTHHx 5.

PeBMaTHqeCKHe HBJieHHH Tratamentul psoriazisului în Dalian pH KOÎKHBIX 60Jie3HHX 6. PeBMaxHqecKHe HBJienHH npn CHCxeMHiJx saSoJieBaHHHx h npn reMonaTMHX 7. PeBMaTHHeCKHe HBJieHHH npn HCHXHHecKHXsaSoJieBaHHHx. PeBMaTHHecKHe HBJieHHH npH HeBoo6pa30BaHHHx PsBMaTHHecKHe HBJieHHH npH saCoJieBaHHHX HHmeBapHTeJlbHO- ro TpaKTa HBJieHHH peBMaxHqecKoro THna npn 3a6oJieBaHHHx jiernoro H HJiespH OTHomeHHH MeHtjţy peBMaxHHecKHMH saSoJieBanHHMH, napapen- MaTHqeCKHMH 3a60JieBaHHHMH H rJia3HHMH 60Jie3HHMH OxHomeHHH MeHtjţy peBMaxnqecKHMH 3a6oJieBaHHHMH h Tratamentul psoriazisului în Dalian pHHo-JiapHHroJiorHHecKHMH3a6oJieBaHHHMH OxHoiueHHH Mewffy peBMaxHHecKHMH saSoJieBanHHMH ii cxo- MaXOJlOrHHeCKHMH SoJieSHHMH HBJieHHH peBMaxHHecKoro XHna B repoHxojrorHH Rheumatismal iDiseases 23 A.

Articular and Visceral iDiseases of an Inflamatory Nature 23 1. RheumatiiC fover Bouillaud Sokolski's disease Ankylosing Spondyli'tis AS 96 General Considerations 96 Differential Diagnosis Treatment of Ankylopoietic Spondylitis Ankylopoietic Spondylitis, Associated Diseases, Comjplications B.

Degenerative Rheumatism {Arthroses and Spondyloses. Peripheral Abarticular Rheumatism 1. Simple or Comiplicated Periarthritis Page 4. The ShouLdier-Hand Synidrome 5. Dupuytren's Disease 6. De Quervain's Disease 8. Algodystro phies and Associated Diseases Rheumatic Tratamentul psoriazisului în Dalian in other Diseases Rheumatismal Manifetstations in Tratamentul psoriazisului în Dalian Diseases.

Rheumatismal Manilfestations in Allergic Diseases. Rheumatisonal Tratamentul psoriazisului în Dalian ns in Dysmeitabolic Diseases. Rheuinatismal Manilfestations in Endocrine Diseases. Rheumatismal Manifestations in Skin Diseases. Rheumatismal Manifestations in Systemic and Blood Diseases 7. Rheumatismal Manifestations in Neurological and Psyohic Diseases 8. Rheumatismal Manifestations in Neoplasms.

Rheumatismal Manifestations in Diseases of Traumatic Origin Manifestations of Rheumatic type in Digestive Diseases. The Relations Between Rheumatismal Diseases and Cardio- pathies Relationships Between Rheumatismal Diseases and Kidney Diseases Relationships Between Rheumatismal and Pararheumatis- mal Affections and Eye Diseases Relationships Between Rheumatismal Affections and ENT Diseases Manifestations of a Rheumatismal Type in Gerontology Rheumatsimal Manifestations in the Prooess of Work.

Există numeroase tratate de reumatologie în ţară şi în străinătate. Colegiul Editurii medicale, ţinînd seama de nece- sităţile terenului, ne-a solicitat elaborarea unei lucrări care să trateze problemele reumatismului cronic în practica medicală.

Plecînd de la premisa, admisă unanim astăzi, că orice reumatism este cronic, stadiile acute sau subacute nefiind decît Tratamentul psoriazisului în Dalian trecătoare, vom expune toate formele de reuma- tism, inflamatoare, degenerative şi abarticulare, insistînd mai ales asupra formelor cronice şi latente.

Articulare şi viscerale cu caracter inflamator: Articulare cu caracter degenerativ: Abarticulare periferice cu caracter inflamator Tratamentul psoriazisului în Dalian de- Tratamentul psoriazisului în Dalian Manifestări de tip reumatic în alte boli: Această clasificaţie ţine seama atît de tradiţia şcolii romî- neşti, cît şi de nomenclatura acceptată de ,Liga internaţională Tratamentul psoriazisului în Dalian reumatismului".

Ea constituie în acelaşi timp şi o unifi- care de nomenclatură pentru medicii practicieni. Vom începe expunerea noastră cu generalităţi asupra reu- matismului cronic, cuprinzînd: Afecţiunile reumatice vor fi însoţite de exemplificări de cazuri clinice personale. Pe cazurile descrise se Tratamentul psoriazisului în Dalian face consideraţii practice asu- pra afecţiunii respective, insistînd asupra diagnosticului şi tra- tamentului.

Vom ţine seama în conduita terapeutică de forma afecţiunii reumatice, de stadiul bolii şi de starea de reactivi- tate a bolnavului. Fiecare expunere va relata şi asupra bolilor frecvent în- tîlnite la reumatici şi se va termina cu concluzii practice cli- nico-terapeutice. Fiecare capitol va conţine radiografii personale şi schiţe.

Lucrarea noastră va privi nu numai afecţiunea reumatică, ci şi reumaticul în complexul său, pornind de la datele practice furnizate de examenul clinic al bolnavului. Evoluţia şi formele clinice ale reumatismului sînt în legă- tură cu macroorganismul, microorganismul şi mediul — toate coordonate de scoarţa cerebrală. Anatomie pafologică Afecţiunile reumatismale interesează ţesutul conjunctiv, mai ales al aparatului locomotor şi cardio-vascular.

Aparatul locomotor este format din articulaţii, muşchi şi tendoane. Articulaţiile pot fi împărţite în: Coloana vertebrală posedă articulaţiile dintre corpurile ver- tebrale prin intermediul discurilor intervertebralearticulaţiile interapofizare şi articulaţiile interspinoase.

Discul intervertebral este format din două părţi: Extremităţile osoase, acoperite de cartilaj, aderă prin benzi fibroase. Matricea sau pătura osteoidă, produsă de osteoblaşti, con- tratamentul psoriazisului mucopolizaharizi, dintre care cel mai important este aci- dul condroitinsulfuric. Substanţele minerale sînt reprezentate de sărurile fosfocalcice. Ţesutul osos se află într-o continuă transformare.

Calciul este în continuă mişcare în organism, găsindu-se sub formă de calciu coloidal, ionizat şi neionizat. Reglarea metabolismului calcic în organism este sulb dependenţa mai multor factori, printre care paratiroida joacă un rol deosebit.

Există o legătură strînsă între metabolismul protidic şi cel mineral din sistemul osos, precum şi între cantitatea de ţesut osteoid şi calciu. Rezultă deci că diminuarea sărurilor minerale duce la osteo- malacie, iar micşorarea ţesutului osteoid duce la osteoporoză. Cartilajul acoperă extremităţile osoase ; este sărac în vase. Hrănirea cartilajului în partea superficială se face prin lichidul sinovial şi prin vilozităţile sinoviale, iar în partea profundă iprin intermediul sistemului haversian osos.

Cartilajul este primul supus degenerării, pentru că este insuficient hrănit şi îi lipseşte proprietatea de a se reface. Leziunile Tratamentul psoriazisului în Dalian se produc în afecţiunile inflamatoare, prin intermediul vaselor 14 de neoformaţie ale vilozităţilor sinoviale care contribuie la ne- crozarea cartilajului panusiar în artroze prin uzură.

Meniscurile şi fibrocarti- lajele articulare protejează articulaţiile atît la exterior, cît şi în interior ; astfel, meniscurile le întîlnim în interiorul articu- laţiei genunchiului, iar fibrocartilajele bureleţii marginali înconjură articulaţia umărului.

Sinoviala articulară are o structură conjunctivă ; nu are epiteliu propriu. Sinoviala poate prezenta trei tipuri anatomice: Primele două tipuri fibros şi adipos predispun mai mult la leziuni erkennen degete psoriazis gestalten, pe cînd tipul areolar bine Tratamentul psoriazisului în Dalian, cu vilozităţi numeroase predispune mai ales la artrite.

Capsula articulară este formată din ţesut fibros şi un ţesut nervos bogat, care explică sensibilitatea ei deosebită ori de cîte ori este interesată într-un proces inflamator, degenerativ sau traumatic. Lichidul sinovial, bogat în Tratamentul psoriazisului în Dalian proteice, conţine acid hialuronic. El serveşte la hrănirea cartilajului articular şi la lubrefierea suprafeţelor articulare. Tulburările de permeabilitate capilară stau la baza bolilor reumatismale.

Permeabilitatea capilară asigură schimburile me- tabolice dintre sînge şi parenchimul organelor. Capilarele san- guine, împreună cu substanţa fundamentală a ţesutului colagen, formează un sistem Tratamentul psoriazisului în Dalian unitar.

Endoteliul capilar este aşezat pe un strat de substanţă fundamentală, format de muco- polizaharizi ; aceasta formează membrana bazală capilară de schimb.

Endoteliul capilar împreună cu membrana bazală şi adventicea formează bariera hematoparenchimatoasă. Leziunile artrozice reuma- tismale au la bază fenomene anoxice, legate de procesele de arterioscleroză. Procesul de permeabilitate vasculară este reglat de factori umorali şi de factori nervoşi. Leziunile histopatologice interesează substanţa fundamentală în compoziţia căreia se găsesc mucopolizaharizi în special acidul hialuronic şi condroitinsulfuric şi glicoproteide.

Depolimerizarea se realizează prin intermediul unei enzime — hialuronidaza streptococică — care, scăzînd viscozitatea substanţei fundamentale din Tratamentul psoriazisului în Dalian vascu- lari, lasă să pătrundă în vase diferitele substanţe toxice etc. Hialuronidaza a fost numită pentru acest motiv şi , factor de difuziune". Putem avea degenerescentă mucoidă, fibrinoidă, ne- croză fibrinoidă şi degenerescentă amiloidă. Leziunea fundamentală în afecţiunile reumatismale este degenerescenta fibrinoidă.

Histopatologic, în evoluţia afecţiunilor reumatismale se pot descrie trei stadii: Am amintit că în anumite condiţii, substanţa fundamentală îşi micşorează viscozitatea prin depolimerizare.

Astfel, hidar- troza este expresia depolimerizării substanţei fundamentale din lichidul sinovial. Leziunile degenerative încep în formaţiunile articulare defi- citare Tratamentul psoriazisului în Dalian raport nutritiv cartilajul şi discul.

Tratamentul psoriazisului în Dalian Reumatismul în general recunoaşte existenţa a două grupe de cauze: Printre cauzele externe putem enumera: După ce am expus în mod sumar anatomia patologică şi etiopatogenia afecţiunilor reumatismale trebuie să schiţăm mo- dalitatea fixării unui diagnostic precoce şi a unui tratament adecvat formei corespunzătoare de reumatism.

Fixarea diagnosticului de reumatism implică un examen clinic, radiologie şi de laborator. Examenul clinic priveşte organismul în totalitate, insis- tîndu-se Tratamentul psoriazisului în Dalian deosebire asupra aparatului locomotor. Anamneză va trebui de asemenea să stabilească pe cît posi- bil cauzele care au contribuit la provocarea şi agravarea bolii reumatice, tratamentele efectuate şi rezultatele acestor trata- mente.

Examenul clinic trebuie să fie completat prin analize de laborator şi examen radiologie. Testele de laborator utilizate în reumatologie pot fi îm- părţite în: Printre testele nespecifice, care evidenţiază natura infla- matoare a reumatismului Tratamentul psoriazisului în Dalian viteza de sedimentare.

Proteina C reactivă P. Este mai sensibilă decît V. Este direct influenţată de tratament, însă reapare imediat ce boala îşi reia activitatea, constituind prin aceasta un indiciu important de evolutivitate a bolii. Hemoleucograma este un test nespecific, care aduce clini- cianului foloase preţioase, dacă este bine interpretată.

Leuco- grama în formele acute ale bolii Bouillaud-Sokolski arată o leucocitoză moderată, cu neutrofilie, limfopenie relativă şi mo- nocitoză. Eozinofilia este un semn de prognostic sever. Creşterea fibrino genului nu este în legătură cu gravitatea bolii ; se normalizează sub influenţa tratamentului.

Importantă în reumatologie este electroforeza pe hîrtie. Electroforeza este utilă mai Tratamentul psoriazisului în Dalian în urmărirea evolu- ţiei bolii în Tratamentul psoriazisului în Dalian tratamentului. Glicoproteidele prezintă o utilitate deosebită în bolile reu- matismale, în special cînd se determină raportul dintre poliza- haridele legate de proteine şi proteinele totale.

Valoarea nor- mală a acestui raport este 1, Raportul creşte în puseul acut Tratamentul psoriazisului în Dalian bolii Bouillaud-Sokolski. Se pare că există o corelaţie strînsă între aspectul clinic al bolii şi nivelul glicoproteidelor.

Norma- lizarea glicoproteidelor, în urma tratamentului, este mai tardivă decît a V. Unii consideră că glicoproteidele constituie un test mai fidel al inflamaţiei decît V. Deoarece creşterea lor este direct proporţional cu gravitatea bolii, glucidograma dă informaţii mai precise decît proteinograma. Mai importantă decît dozarea glicoproteinelor totale este dozarea seromucoidelor, al căror nivel este direct Tratamentul psoriazisului în Dalian cu dezintegrarea substanţei fundamentale a ţesutului conjunctiv.

Seromucoidele au 2 fracţiuni: Seromucoidele acide «i sau orosomucoidele cresc în boala Bouillaud-Sokolski şi în perioada activă a P. Seromucoidele «2 sau haptoglobulina cresc în puseul lacut al bolii Bouillaud-Sokolski, ca şi în P. Imunoelectroforeza oferă detalii calitative şi Tratamentul psoriazisului în Dalian mai mari faţă de electroforeza pe hîrtie şi glucidograma.

Cu ajutorul imunoelectroforezei s-a reuşit să se cunoască mai bine modificările proteinelor plasmatice, care iau loc în evoluţia boli- lor reumatismale, ca şi efectele terapeutice. Datele furnizate de ele sînt concordante cu cele obţi- nute prin electroforeza. Testele care se aplică mai frecvent sînt: Dintre acestea, , Centrul de reuma- tologie" aplică mai frecvent reacţia timol, testul Kunkel cu S04Zn, banda de coagulare Weltmann.

O serie de alte teste nespecifice, care au însă unele nuanţe caracteristice în bolile reumatismale şi sînt în legătură şi cu tulburările de metabolism, privesc dozarea în sîngele reumatici- lor a natriului, calciului, kaliului, fierului, cuprului, creatinei, creatininei, acidului uric şi fosfatazei alcaline. Iestele bacteriologice, mai ales pentru streptococul p-hemo- litic, au un rol important în etiologia bolilor reumatismale.

Reşutele anginoase în Bouillaud-Sokolski pot fi produse şi de alţi streptococi hemolitici. Reacţiile imunologice constituie semne tardive, retrospec- tive, umorale ale unor infecţii streptococice. Reacţia ASLO apare la 2 — 3 săptămîni, după o click to see more streptococică evidentă, ajungînd la un titru maxim între a 3-a şi a 5-a săptămînă. Scăderea titrului sub u. Diferentele si eczeme persoanele la care infecţia streptococică este urmată de un puseu de reu- matism Bouillaud-Sokolski, titrul ASLO urcă şi mai mult decît la bolnavii cu infecţie streptococică, care nu fac boala Bouillaud- Sokolski ; astfel titrul poate să crească pînă la 2 u.

Astfel, testul de fixare a latexului are Ia bază un proces de aglutinare între factorul reumatoid, prezent în serul bolnavului, şi y-globulina umană Tratamentul psoriazisului în Dalian bovină, cu care în prealabil se învelesc particulele inerte de latex. Un alt test utilizat pentru evidenţierea factorului reumatoid este testul de hemaglutinare cunoscut sub numele de Waaler-Rose.

Acest test se bazează psoriazis care a ajutat inhibarea factorului reumatoid existent într-un ser de P. Interpretarea datelor de labo- rator trebuie coroborată cu elementele examenului clinic. Rîmneanţu stabi- lesc că, în cazurile cînd simptomele clinice sînt discrete, pozitivi- tatea reacţiilor care evidenţiază factorul reumatoid ne îndri- tueşte să fixăm un diagnostic precoce de P. Este important totuşi să subliniem că negativitatea probelor de labo- rator nu exclude diagnosticul de P.

Printre bolile de colagen, care dispun de teste de laborator importante, notăm lupusul eritematos diseminat. Examenul lichidului cefalorahidian şi al lichidului sinovial ne furnizează date utile atît pentru stabilirea diagnosticului, cît şi a evolutivităţii bolii. Examenul radiologie, prin intermediul radiografiilor făcute în diferite incidenţe, ne este de mare ajutor în punerea diagnos- ticului. Radiografia ne este utilă atît pentru precizarea formelor precoce ale diferitelor boli reumatismale, cît şi pentru precizarea stadiului lor evolutiv.

Prin radiografii ne dăm seama dacă ne găsim în faţa unei artrite sau a unei artroze, dacă la nivelul oaselor există un proces de osteoporoză sau osteoscleroză. De asemenea, examenul radiologie ne ajută să diferenţiem afecţiu- nile reumatismale de alte afecţiuni ale Tratamentul psoriazisului în Dalian locomotor. Elementele examenului radiologie vor fi detaliate, în cadrul fiecărei afecţiuni reumatismale în parte.

Terapia unei boli reumatice im;plică o strictă individuali- zare. Din acest punct de vedere trebuie precizat că medicul nu tratează boli reumatice, ci tratează reumatici. O dată stabilit diagnosticul de afecţiune reumatismală este necesar să precizăm: Deosebit de important este să se precizeze dacă manifestă- rile care nu privesc aparatul locomotor digestive, pulmonare, renale etc.

Gîndirea anatomoclinică facilitează diagnosticul afecţiunii şi stadiul evolutiv, iar descoperirea cauzelor ne fundamentează bazele tratamentului. Exemplificăm acestea cu bolnava M. Diagnosticul de artroză cu hidartroza genunchiului este un diagnostic anatomoclinic.

Clinica ne-a dat simptomele şi semnele ar- trozei. Tratamentul psoriazisului în Dalian ne-a dat stadiul — în cazul de faţă stadiul exsuda- tiv al artrozei — adică o complicaţie a artrozei genunchiului. Ca să facem un tratament precis trebuie să precizăm cauzele, care au produs artroza şi complicaţia ei. Din foaia de observaţie reiese că bolnava este la menopauză, are hipercolesterolemie şi hiperuricemie. Dacă ne-am fi mulţumit cu diagnosticul de artroză în stadiul de hidartroză şi am fi făcut un tratament simptomatic, medicamentos şi fizioterapie, rezultatele ar fi fost cel mult parţiale.

Dacă însă căutăm şi cauzele care au favorizat şi activat această artroză hipercolesterole- mia, hiperuricemia, menopauza şi infecţiile de focar şi le vom trata, rezultatele vor fi mult superioare. Această conduită clinico-terapeutică, la căpătîiul bolnavu- lui, ne-a Tratamentul psoriazisului în Dalian rezultatele cele mai bune.

Ajunşi la un check this out precis, tratamentul trebuie indivi- dualizat, ţinînd cont de forma şi stadiul bolii ; el trebuie să fie complex şi complet. Tratamentul acesta va fi igieno-dietetic, medicamentos, hidrofizioterapic, balnear şi ortopedico-chirurgical. Afecţiunile reumatismale utilizează o serie de curenţi elec- trici în terapeutica lor. Din punctul de vedere al frecvenţei, aceşti curenţi pot fi: Este de mare importanţă ca reumatologul să prescrie corect fizioterapia, după forma, stadiul şi starea de reactivitate a bol- navului.

Tratamentul psoriazisului în Dalian care boală reumatismală sau manifestare de tip reumatic din cadrul altei boli va începe cu un mic rezumat un memento al bolii, cuprinzînd doar elementele ce interesează din punct de vedere practic ; apoi vom expune cazuri clinice luate din practica noastră medicală, vom discuta fiecare caz, cu scopul de a preciza diagnosticul şi de a fixa tratamentul corespunzător.

Bolile reumatismale articulare şi viscerale cu caracter inflamator 1. Boala Bouillaud-Sokoiski Boala Bouillaud-Sokoiski este cea mai frecventă cauză a imibolnăvirilor cardiace sub vîrsta de 40 de ani, reprezentîmd prin aceasta un pericol pentru tineret. Ea constituie aifecţiunea reumatismală cea mai frecvent întîlnită la copil.

Afecţiunea se întîlneşte însă destul de frecvent şi la adulţi. Medicii, în general, socotesc orice reumatism poliarticular acut sau siibacut boală Bouillau'd-Sokolski. Diagnosticul diferenţial de idebut în boala Bouillaud-So- koiski devine dificil, cînd afecţiunea îmbracă forme atipice. Boala Bouillaud-Sokoiski nu Tratamentul psoriazisului în Dalian numai o afecţiune arti- culară, însoţită sau nu de atingerea inimii, ci şi o afecţiune generală de sistem, care prin extinderea la cele mai variate ţesuturi de origine mezenohimală îmbracă un aspect multiform I.

Tratamentul psoriazisului în Dalian bolii la adult şi copil nu prezintă deosebiri fundamentale din punct de vedere anatomopatologic, caracterul esenţial fiind şi într-un caz şi în altul granulomul Aschoff- Talalaev ; la copil însă, reacţia mezenchimală este mai promptă, mai intensă şi mai extinsă, atingînd ide predilecţie aparatul cardio-vascular, pe cînd la adult ea interesează în special apa- ratul locomotor.

Ciobanu sus- ţin şi rolul favorizant al alergici tuberculoase faţă de alergia streptococică, iar alţi autori susţin asocierea la infecţia streptococică a unei in- fecţii virotice. Ipoteza alergici streptococice se bazează pe argumente cli- nice, biologice, anatomice şi experimentale. Este dovedit că glandele endocrine şi sistemul nervos iau parte la declanşarea şi evoluţia acestei boli.

Leziunea specifică proliferativă în această afecţiune este reprezentată de granulomul Aschoff-Talalaev. Pe lîngă această leziune specifică există şi leziuni nespecifice, exsudativo-proli- ferative, noduli reumatici tip Meynet cu necroză fibrinoidă, iar în faza tardivă scleroză sau cicatrice.

Diagnosticul bolii se fixează pe baza unor semne majore şi minore. El este dificil în stadiul de debut, deoarece simpto- mele sînt uneori foarte discrete şi greu de interpretat. La adulţi, intervalul dintre debutul amigdalitei şi apariţia poliartritei este mai mare, ajun- gînd uneori pînă la 30 de zile. Prinderea inimii este mai frecventă în formele abarticulare, iar leziunile congenitale cardiace ar favoriza grefarea reumatis- mului.

Debutul carditei reumatismale se produce între a 5-a şi a a zi de la debutul atacului acut, manifestîndu-se prin: Cardita reumatismală cu miocardită se manifestă clinic prin: Silflul diastolic în focarul aortic precizează diagnosticul de insuficienţă aortică, iar uruitura diastolică Tratamentul psoriazisului în Dalian focarul mitral indică existenţa unei stenoze mitrale.

Pericardita se manifestă clinic prin http://pnkslm.net/tar-psoriazis.php precordiale, dispnee, recrudescenţa febrei, tahicardie, frecătură pericardică ; la examenul radiologie se pune în evidenţă o imagine caracte- ristică pentru existenţa lichidului în pericafd.

Tulburările vasculare pot constitui un semn de debut, mai ales la copii, ele explicîrid transpiraţiile, paloarea extremi- tăţilor şi paresteziile. Papi- lian au arătat că în boala Bouillaud-Sokolski se pot întîlni leziuni asemănătoare celor din periarterita nodoasă. Manifestările viscerale pot fi pleuro-pulmonare pleurezii, pneumonii — N. Stoia etccelulo-miozitice C. Ciobanuocu- lare irite, episclerite, coroiditeendocrine tiroidite, orhiterenale glomerulonefrite acute etc.

Testele de laborator, utilizate în mod obişnuit sînt hemo- grama anemie şi leucocitoză moderatăV. Printre formele Tratamentul psoriazisului în Dalian ale bolii Bouillaud-Sokolski amin- tim: Pentru diagnostic pozitiv reţinem următoarele semne prin- cipale: Diagnosticul diferenţial se poate face cu: Tratamentul în boala Bouillau'd-Sokolski este profilactic şi curativ.

Profilaxia, la rîndul ei, poate fi împărţită în: Se administrează penicilină 1 Tratamentul psoriazisului în Dalian. Profilaxia recidivelor cu penicilină se face cel puţin 5 ani. Noi dăm penicilină-retard la 5 zile. Profilaxia persoanelor predispuse la această îmbolnăvire, adică a celor cu reactivitate mărită, are de scop să normalizeze reactivitatea lor imunologică alterată.

Se va mări rezistenţa organismului prin vitaminoterapie, viaţă în aer liber şi sport. Afară de tratamentul antistreptococic se administrează şi o medicaţie antialergică şi antiflogistică: Unii înlo- cuiesc salicilatul cu aspirină, piramidon sau fenilbutazonă. Fenil- butazona dă efecte prompte în pericardită. Repausul la pat are o mare importanţă pentru reuşita tra- tamentului.

Nu se recomanidă corticoterapia în timpul infecţiei streptococice ; în această perioadă există în organism o bacterie- 27 mie, fapt pentru care nu se indică nici asanarea focarelor de infecţie. O amigdalectomie sau o extracţie dentară ar putea declanşa o endocafdită bacteriană. Reumaticii cu endocardită trebuie să evite staţiunile cli- materice expuse la vînturi ; la mare trebuie să meargă numai vara, cînd este cald şi uscat şi Tratamentul psoriazisului în Dalian nu facă băi reci în mare.

Păunescu-Podeanu a observat că schimbările atmosferice pot să influenţeze defavorabil atacurile acute reumatismale. Bolnavii cu reumooardită trebuie să fie îndreptaţi spre anu- mite profesiuni: Toate cazurile de boală Bouillaud-Sokolski trebuie obliga- toriu anunţate şi luate în evidenţă. Tratamentul spitalicesc trebuie să fie perseverent şi înde- lungat, ipînă la dispariţia simptomelor de reumocardită activă şi completa refacere a bolnavului.

S-a observat că majoritatea bolnavilor pleacă din spital incomplet restaibiliţi, fapt care constituie cauza recidivelor. Putem indica şi băile Victoria. Nu vom trimite la băi reumatici cardiaci, care au avut în trecut decompensări sau care au leziuni cardiace active. Terminăm acest capitol cu următoarele noţiuni pe care este bine să le reţinem: Glomerulonefrita în boala Bouillaud-Sokolski are aceeaşi etiologie streptococicădar streptococii aici sînt de tip 12 sau 14, care n-au afinitate nici pentru endocard, nici 28 pentru articulaţii ; aşa se explică raritatea ei ; reacţionează bine la corticoterapie asociată cu penicilină ; 7 tiroidita sau tireo- toxicoza.

Atacul sau recidivele bolii Bouillaud-Sokolski, cînd ea este asociată cu boala Basedow, sînt mult mai grave ; 8 reci- divele sînt mai frecvente la cei trataţi prin corticoterapie decît la cei trataţi prin salicilat ; 9 riscul recidivelor este mai mare la cei trataţi prin hormoni corticoizi pe o perioadă lungă decît la cei trataţi pe o perioadă scurtă ; 10 reumatismul latent cu determinări cardiace este o realitate, însă diagnosticul locali- zării cardiace se face de regulă tardiv.

Aceste alteraţii decelate prin EEG au persistat cîteodată «ani de zile după terminarea bolii. De la început am anunţat că ne vom ocupa în lucrarea noastră de Tratamentul psoriazisului în Dalian asociate bolii reumatismale.

De exemplu să presupunem că avem în faţa noastră un bolnav cu boala Bouillaud-Sokolski şi care mai are, în afară de afecţiunea arti- culară şi cardiacă, şi o gastrită, tulburări hepatice, bronşită şi fenomene de nefrită. Conduita terapeutică este diferită în cazul unei compli- caţii digestive în boala Bouillaud-Sokolski, cînd se va ţine cont atît de terapia afecţiunii de bază, cît şi de cea a complicaţiei dietă, tratament medicamentos.

Evident, tratamentul este altul 29 cînd tratăm manifestarea digestivă care constituie o asociere în cadrul afecţiunii reumatice. După ce Tratamentul psoriazisului în Dalian expus atitudinea terapeutică a medicului faţă de boală vom aminti sumar afecţiunile asociate, pe care le întîl- nim în boala Bouillaud-Sokolski şi care nu trebuie considerate drept complicaţii ale acestei afecţiuni.

Bolile asociate cu boala Bouillaud-Sokolski mai frecvent întîlnite sînt următoarele: Cînd sîntem Tratamentul psoriazisului în Dalian situaţia aceasta trebuie cît mai precoce să tratăm nu numai afecţiunea de bază, dar şi boala asociată. Am întîlnit reumatism Bouillaud-Sokolski asociat cu psoria- zis. Problemele puse de această Tratamentul psoriazisului în Dalian au fost: Am ajuns la diagnosticul de boală Bouil- laud-Sokolski cu reumocardită, asociată cu artropatie psoriazică.

Persistenţa durerilor, ineficacitatea tratamentului antireu- matic şi artropatiile cronice existente ne-au pus pe calea dia- gnosticului de dureri iprin artropatii psoriazice. Hormonoterapia corticosuprarenală în doze mici Triamci- nolon ne-a dat rezultatele cele mai bune cînd am asociat-o cu tratamentul dermatologic al psoriazisului şi cu radioterapia în doze antiinflamatoare.

Am întîlnit uneori în reumatismul Bouillaud-Sokolski cu reumocardită, apariţia intercurentă a unei hepatite epidemice. Aici greutatea a apărut de la început: Intoleranţa la salici- lat şi persistenţa durerilor, precum şi apariţia icterului ne-a pus pe calea http://pnkslm.net/varietate-de-psoriazis-fotografie.php. Corticoterapia, pe cale parenterală, ne-a dat rezultate bune ; totuşi, apariţia unei boli asociate hepatita epidemică a activat boala de bază, bolnavul rămînînid cu două afecţiuni Bouillaud-Sokolski şi hepatita cronicăcare trebuie tratate continuu şi cu multă prudenţă.

Bolile pulmonare acute servesc ca stress de activare a bolii de bază. Bolile pulmonare cronice, asociate cu reumatismul Bouil- laud-Sokolski pot agrava afecţiunea primară [de exemplu tuber- culoza pulmonară neglijată poate duce la insuficienţă cardiacă cord pulmonar ; în acest caz trebuie tratate ambele afecţiuni, timp îndelungat].

De asemenea am întîlnit boala Bouillauid-Sokolski asociată cu colita muco-memhranoasă. Starea bolnavului s-a agravat prin denutriţie din cauza colitei muco-membranoase şi afecţiunea reu- matismală s-a activat prin imposibilitatea unui tratament per os salicilat, Tratamentul psoriazisului în Dalian, cortizon.

Apariţia unei colite ulceroase în evoluţia bolii Bouillaud- Sokolski implică un prognostic rezervat. Bolnavul trebuie supra- vegheat continuu. Corticoterapia în doze moderate ne dă rezul- tate îmbucurătoare temporare. O afectare colibacilară simplă a căilor urinare poate consti- tui o asociere serioasă în cursul reumatismului Bouillaud-So- kolski şi trebuie tratată de la început şi persistent, ca să evităm Tratamentul psoriazisului în Dalian afecţiunii reumatice cu o insuficienţă renală gravă, produsă printr-o pielonefrită colibacilară.

Asocierea pielonefri- tei, mai ales în timpul sarcinii, la o persoană cu cardiopatie reumatismală, prezintă un prognostic serios. Sarcina trebuie întreruptă în acest caz, iar ambele afecţiuni trdbuie tratate concomitent. Chiar infecţiile genitale la femei cu cardiopatii reumatis- male pot agrava afecţiunea de bază. Tot ca boli asociate, întîlnite în puseul Bouillaud-Sokolski, putem cita diferite infecţii generale şi virotice rickettsioze şi pararickettsioze care pot reactiva şi agrava boala reumatis- mală.

Orice recidivă a bolii Bouillaud-Sokolski, care nu cedează la tratamentul antireumatic, trebuie să ne facă să ne gîndim la o boală asociată infecţioasă şi să procedăm la un tratament cores- punzător cît mai rapid. Acestea sînt doar cîteva exemple de boli asociate, întîl- nite în cadrul reumatismului Bouillaud-Sokolski, de care medi- cul trebuie să ţină cont în conduita terapeutică, deoarece de această conduită depinde evoluţia şi prognosticul Tratamentul psoriazisului în Dalian reu- matice.

După cum am amintit este necesar să facem deosebirea dintre aceste boli asociate şi complicaţiile survenite în cursul bolii reumatice, adică complicaţiile cardiace, Tratamentul psoriazisului în Dalian coree, 31 encefalitătiroidiene hipertiroidiism prin tiroidită reumaticărenale glomerulonefrita de natură streptococicădigestive, hepatice.

Infecţiile de focar amigdalita, rinita, faringita pot surveni fie în cadrul afecţiunii reumatismale, fie ca boli asociate. Aici este bine să facem de la început un tratament mixt Tratamentul psoriazisului în Dalian anti- biotice şi antireumatice. Vom exemplifica cele amintite anterior, prin expunerea cîtorva foi de observaţie în boala Bouillaud-Sokolski fără com- plicaţii, cu complicaţii şi cu boli asociate.

Aceste foi de observaţie sumare, cu discuţiile lor, sperăm că vor servi colegilor din teren, ca ghid în diagnosticul şi tra- tamentul reumatismului Bouillaud-Sokolski. Foile de observaţie de boală Bouillaud-Sokolski le vom îm- părţi: La toate vom ţine cont şi de bolile asociate existente. La adolescenţi şi adulţi vom expune un caz cu Bouillaud- Sokolski de debut cu leziune cardiacăun caz cu complicaţii şi boli asociate, un caz cu coree şi boală mitrală şi un caz cu Bouillaud-Sokolski la adult fără cardită.

Capitolul bolii Bouillaud-Sokolski se va termina cu cîteva concluzii practice, scoase din cazurile şi experienţa noastră.

A făcut amigdalite repetate ; în ultimul timp, puseurile amigdaliene s-au însoţit şi de dureri vagi reumatice, mai ales la genunchi şi articu- laţiile tiibio-tarsiene. Bolnava are o stare generală bună, este afebrilă, nu oboseşte la mers, are dureri reumatice şi în afara puseului. Părinţii au adus-o la consultaţie, pentru a preciza diagnosticul şi a indica tratamentul.

Problema ce ne-am pus-o a fost: Am făcut examenul inimii, găsind-o normală. Am găsit la copil cîteva carii dentare, recomandînd tra- tarea lor. Cu toate că pînă în prezent nu au apărut semne evidente de reu- mocardită, iar diagnosticul este numai de suspiciune de boală Bouillaud- Sokolski şi bolnava se simte bine, rămînînd numai cu dureri vagi arti- 32 culare intermitente, am tratat-o şi o tratăm în continuare ca avînd o boală Bouillaud-Sokolski, ţinînd-o sub observaţie.

Am recomandat în plus bolnavei cură la mare helioterapie, ungeri Tratamentul psoriazisului în Dalian nămol reci şi la Victoria. Din acest caz se dfeigajă o concluzie precisă: Reumatismul latent, fără manifestări cardiace clinice şi radiologi ce, este o realitate ; aceste manifestări apar mult mai tardiv, după puseuri amigdaliene foarte discrete. Părinţii declară că bolnavul a făcut o Tratamentul psoriazisului în Dalian uşoară cu 2 luni înainte, cu stare subfebrilă ; a avut dureri la genunchi, umeri şi coate.

Cu repaus de câteva zile la pat, aspirină, penicilină, totul a revenit la normal. Examinat cardiac s-a găsit un suflu diastolic şi un suflu holo- sistolic în focarul mitral cu propagare spre axilă.

Examenul radiologie confirmă diagnosticul de leziune mitrală. Bolnavul şi părinţii neagă că ar fi avut amigdalite în trecut. Pe frotiul faringian nu se găseşte streptococul p-hemolitic din grupa A, ci doar o floră microbiană banală. După 31 de zile de repaus şi tratament medicamentos mixt salicilat, prednison şi peni- cilinădurerile reumatice au dispărut complet, concomitent cu dispneea de efort ; de asemenea V.

S-a recomandat bolnavului să întrerupă anul şcolar, dar să înveţe acasă, să nu facă eforturi şi să urmeze tratamentul cu penicilină V u. Bolnavul este socotit ameliorat, avînd nevoie timp înde- lungat psoriazis aevit cum ia să în tratament şi supraveghere medicală. La 3 luni de la începutul tratamentului Tratamentul psoriazisului în Dalian s-a link scoate- rea amigdalelor sub protecţie de antibiotice.

Face continuu penicilină-retard injectabilă u. S-a recomandat repaus relativ nu va face sporturi, nu va alergaiar la orice infecţie intercurentă va sta în pat şi va chema medicul. Cazul de faţă nu pune probleme de idiagnostic ; este interesant că părinţii nu au fost avizaţi că la un copil, o amigdalită însoţită sau nu de dureri reumatice poate să fie debutul unui reumatism cardiac, pentru a fi chemat medicul şi a i se face un tratament adecvat. A doua problemă pe care o ridică cazul de faţă este împiedicarea evoluţiei reumatisonului cardiac fie prin Tratamentul psoriazisului în Dalian, fie insidios, Tratamentul psoriazisului în Dalian. Pentru aceasta, bolnavul este ţinut sub supraveghere me- dicală, i se dă penicilină, aspirină şi este pus în repaus relativ, evitîn- du-se infecţiile intercurente.

Lunar i se repetă hemograma şi V. Nu s-a făcut un tratament special de la început, cu penicilină, cu salicilat sau cu corti- coizi. Bolnava a avut în antecedente rujeolă, rubeolă şi scarlatină, după care nu a rămas cu nici o complicaţie. La examenul clinic s-a găsit: Cazul de faţă este important pentru următoarele: Faptul că reumatismul Bouillaud-Sokolski nu a fost tratat de la început la un copil mic a dus la cardiopatia cu evoluţie rapidă.

Bolnava trebuia internată în spital de la primele simptome şi tratată cu hormoni corticoizi, penicilină şi repaus la pat, pentru a opri evoluţia. La câteva luni după oprirea evoluţiei trebuia pusă problema dacă este tmomentul să se scoată amigdalele. Tratamentul necesar actual este: Din cele 3 observaţii se desprind următoarele: Un bolnav suspect de boală Bouillaud-Sokolski trebuie tratat ca un adevărat bolnav de Bouillaud-Sokolski.

Cu o lună şi jumătate înainte, bolnavul a avut o amigdalită uşoară, pe care a tratat-o pe picioare, cu aspirină, ceaiuri şi sulfamide. Părinţii sînt sănătoşi, de asemenea fratele şi cele două surori Tratamentul psoriazisului în Dalian mici.

Examenul clinic arată o sensibi- litate la presiune şi la mişcări a articulaţiilor umerilor, genunchilor şi articulaţiilor tibio-tarsiene. Amigdalele sânt hipertrofiate, în prezent neinflamate, deglutiţia este nedureroasă, ganglionii submaxilari nu sînit sensibili la palpare. După o lună de tratament şi repaus la pat, V. După 60 de zile se scot amiigdalele sub penicilină, 1 u.

Este sfătuiit să facă o muncă fără oboseală, sănşi facă u. Este căsătorită, are 1 copil iSănătos. Articulaţiile gleznelor şi ume- rilor sînt dureroase la pallpare şi mişcări, fără să fie edemaţîate.

Bol- nava este conistiipată, suferă de salpingită cronică şi icolitoaciloză după sarcină. Inima prezintă tahicardie, cu extrasistole şi cu semne evidente de stenoză mitrală. Ficatul este palpaibil, sensibil ; sensibilitate pe colonul stîng, precum şi în fosa iliacă dreaptă şi istlîngă. Complicaţia în cazul de Tratamentul psoriazisului în Dalian este insuficienţa cardiacă.

Bolile aso- ciate sînt: De asemenea am recomandat laxative uşoare, repaus la pat şi regim. Nu am dat digitală. După 10 zile de repaus la pat, inima s-a Tratamentul psoriazisului în Dalian. După alte 10 zile am prescris un repaus relativ, 1 g piramidon, laxative Tratamentul psoriazisului în Dalian nevoie şi penicilină-retard la 5 zile, regim s-au redus sarea, grăsimile, sosurile, tocaturile ; s-a recomandat evitarea supărărilor.

Importanţa cazului de faţă constă în următoarele: Nu a avut amigdalită. La vîrsta de 12 ani a apărut coreea, care a revenit în general de două ori pe Tratamentul psoriazisului în Dalian, asociată cu tulburări nervoase. A devenit nervos, irascibil, mai ales în timpul puseurilor de coree. Nu are şi nici n-a avut simptome articulare, suferă de cefalee. Nimic patologic în urină, hemo- grama normală. Amigdale normale, apetit bun, nimic patologic pulmonar.

Examenul inimii evidenţiază o insuficienţă aortică compensată. Bolnavul nu acuză dispnee, nici palpitaţii. Declară că nu a ştiut şi medicii nu i-au spus că suferă de inimă. Interesul cazului de faţă constă în următoarele: L, în vîrstă de 21 de ani, psoriazis probleme internează pentru dureri articulare la genunchi, glezne, coatecu caracter mobil ; are stare subfebrilă, impotenţă funcţională, lichid la genunchiul stîng, un şoc rotulian.

Boala click at this page început cu 27 de zile înainte, cu o angină eritematopultacee. După 27 de zile a apărut o poliartrită acută, cu stare subfebrilă şi inapetenţă. La examenul clinic nu se constată nimic deosebit cardiac, pulmo- nar, gastro4ntestlnal sau renal ; V.

Prima proiblemă care se pune este precizarea diagnosticului. Este vorba în acest caz de un reumatism Bouillaud-Sokolski la adult? Este un reumatism subacut benign sau un reumatism postanginos? Reu- matismul subacut benign prinde mai ales articulaţiile tibio-tarsiene şi genunchii, inima fiind normală, iar ASLO uşor mărit. Reumatismul poliarticular postanginos nu dă atingeri cardiace, este oligo-articular, articulaţia prinsă este tenace la tratament, lasă sechele şi apare la 1 — 2 săptămiîni după angină, iar ASLO nu întrece cifra de — u.

Am ajuns la diagnosticul de boală Bouillaud-Sokolski la adult prin: Examenul clinic, radiologie şi ECG arată absenţa reumocarditei. S-a redus treptat corticoterapia, iar cu timpul, salicilatul a fost înlocuit cu 3 g aspirină şi s-a dat intermitent şi fenilbutazonă în caz de dureri. După 2 luni, cu Tratamentul psoriazisului în Dalian că starea generală este bună şi V. Aceste artralgii reziduale sînt suprimate prin aspirină şi fenilbutazonă.

S-a procedat la ablaţia amigdalelor după 3 luni sub penicilină. Cu toate acestea, artralgii le reziduale, mai ales la membrele inferioare, nu au fost suprimate complet. Bolnavului i s-a prescris aspirină la apariţia durerilor, penicilină-retard la 5 zile cîte u.

Prognosticul acestui caz este relativ bun: Prognosticul va depinde de posibilitatea evitării reşutelor. Evoluţia acestui caz ne îndreptăţeşte să credem că diagnosticul nostru a fost bun.

Diagnosticul Tratamentul psoriazisului în Dalian reumatism subacut ibenign a fost respins, pentru că artritele aici sînt persistente nu mdbileiar ASLO este normal isau uşor crescut. De asemenea, diagnosticul de reumatism postanginos nu a fost acceptat, deoarece boala nu apare aşa tardiv după amigdalită, nu este însoţită de un ASLO aşa de ridicat, iar Tratamentul psoriazisului în Dalian asanarea focarului amigdalian dispar durerile articulare şi ASLO scade mai rapid.

Din aceste observaţii putem trage următoarele concluzU: J reumatismul Bouillaud-Sokolski nu este numai apanajul copilului sau adolescentului ; el poate să debuteze la orice vîrstă ; 2 atingerea car- diacă este mai puţin frecventă la adult decît la copil şi are Tratamentul psoriazisului în Dalian evoluţie mai puţin gravă ; 3 în boala Bouillaud-iSokolski la adult se întâlneşte 37 rar coreea, nodozităţile subcutanate, eritemul marginal, pleurezia, pneumonia sau tulburările gastro-intestinale ; 4 testul ASLO este totdeauna mult crescut în această boală, în comparaţie cu reumatismul postanginos sau cu reumatismul subacut ; 5 reumatismul la adult îmbracă forma prelungită şi răspunde greu la tratament antiinfla- mator ; 6 repausul la pat este necesar pînă la dispariţia febrei şi vindecarea poliartritei, iar antibioticele nu sînt necesare un timp aşa de îndelungat ca la copii, mai ales cînd inima nu este prinsă.

Terminăm expunerea reumatismului Bouillaud-Sokolski prin următoarele consideraţii generale: Evoluţia mortală în cursul crizelor acute a devenit excepţională, graţie precocităţii şi individualizării tratamentului.

Semnele clinice din puseul reumatismal acut dispar Tratamentul psoriazisului în Dalian în cele mai multe cazuri în mai puţin de 48 de ore, dar testele biologice se normalizează mai încet, ceea ce denotă că tratamen- tul nu trebuie întrerupt. Semnele de http://pnkslm.net/candidozei-i-psoriazis.php acută sînt reduse însă de aceste medicamente în mod progresiv. Se constată astfel Tratamentul psoriazisului în Dalian tahicardiei şi normalizarea intervalului P — R la ECG.

Pericardita este cel mai bine influenţată de fenilbutazona şi hormoni. Studiul electroforetic al proteinelor serice arată că în cursul crizei reumatismale seri- nele scad, iar globulinele «i şi «2 cresc, mai tîrziu constatîndu-se şi o creştere a y-globulinelor. Proteina C reactivă este pozitivă în criza reumatismală şi dispare ra,pid în timpul tratamentului antiinflamator ; pen- tru aceasta, testul este util în Tratamentul psoriazisului în Dalian evoluţiei acestei boli.

Tratamentul psoriazisului în Dalian O scade mai rapid sub tratamentul cu hormoni steroizi decît sub tratamentul salicilic. Fenilbutazona 38 are o acţiune slabă asupra V. Tratamentul salicilic poate da intoleranţe şi uneori into- xicaţii. Fenilbutazo'na poate da epigastralgii, greaţă, vomismente, epistaxis, erupţii toxice şi hiperazotemii trecătoare.

Referindu-ne la cele 3 medicamente hormoni steroizi, fe- nilbutazonă şi salicilat putem spune că printr-o supraveghere individuală, accidentele amintite devin rare. Doza va fi scăzută trep- tat, ţinînd cont de semnele clinice şi biologice, corticoterapia fiind înlocuită cu salicilat sau aspirină. Tratamentul salicilic nu este utilizat în general în trata- mentul de atac al reumocarditei decît atunci cînd corticotera- pia este contraindicată, în acest caz, el trebuie aplicat atît per os, cît şi intravenos.

Tratamentul salicilic are indicaţia cea mai bună în formele prelungite de crize reumatismale. Cîte- oidată se înlocuieşte salicilatul cu aspirina. Constantinescu şi Petrescu-Coman asociază salicila- tul cu hormoni corticoizi, cu check this out bune. Coreea beneficiază în urma unui tratament antiinflamator energic, asociat cu rezerpina Hiposerpilcare este bine tole- rată de copil în doză de 3—4 mg pînă la 1,5 mg, după vîrstă, timp de 24 de ore ; se poate asocia la Tratamentul psoriazisului în Dalian 25—50 mg clorpromazină.

Repausul la pat este indispensabil în faza activă a bolii. Reumatismul secundar infecfios de cauza cunoscuta între boala Bouillaud-Sokolski şi poliartrita cronică evo- psoriazis ciocolată poate la avea P. Robecchi le numeşte reumatisme inflamatoare se- cundare, în comparaţie Tratamentul psoriazisului în Dalian reumatismele inflamatoare primi- tive R.

Noi sîntem adepţii teoriei plurietiologice, conform căreia numeroasele infecţii cunoscute nu dau la toate per- soanele manifestări reumatice. Pentru ca să apară manifestări reumatice, în afară de o infecţie cunoscută trebuie să existe şi alte cauze externe Tratamentul psoriazisului în Dalian interne, care contribuie la declanşarea lor. Infecţiile de focar sau infecţiile generale pot însă să acti- Tratamentul psoriazisului în Dalian sau să declanşeze manifestări reumatice la persoane pre- dispuse.

Una dintre cauzele care facilitează manifestările cli- nice reumatice din reumatismul degenerativ o reprezintă infec- ţiile de cauză cunoscută, avînd localizări orale sau în întreg organismul. Printre reumatismele de cauză cunoscută amintim: Tratamentul psoriazisului în Dalian în cadrul acestui subcapitol vom discuta şi reumatismul subacut, reumatismul palindromic şi hidartroza intermitentă.

Infecţia de focar este o inflamaţie cronică, frecvent latentă, localizată şi susceptibilă să producă la distanţă manifestări reumatice. Microbii care se găsesc în aceste focare Tratamentul psoriazisului în Dalian fi multipli.

Acest echilibru poate fi rupt, ceea ce are drept consecinţă diverse ma- nifestări, printre care Tratamentul psoriazisului în Dalian cele reumatismale.

Tratamentul psoriazisului în Dalian de focar 40 amig'daliene, dentare şi sinuzale au o importanţă mai mare decît infecţiile din restul organismului colecist, prostată, organe ge- nitale, Tratamentul psoriazisului în Dalian digestiv etc. Infecţia amigdaliană pare să fie focarul cel mai frecvent incriminat. Localizarea secundară interesează stratul subsinovial cel mai vascularizat, propagîndu-se în afară la capsula articulară şi ţe- suturile periarticulare, iar intraarticular la sinovială,dînd uneori exsudat.

Din punct de vedere anatomopatologic este votha, de o in- flamaţie nespecifică, Tratamentul psoriazisului în Dalian, a ţesuturilor. Debutul manifestărilor reumatismale prin infecţie de focar survine după 7 — 21 de zile de la infecţia primară. Tabloul clinic se manifestă prin: De obicei, manifestările reumatice prin infecţii de focar au în general un debut poliarticular, după care se localizează numai la 1 — 2 articulaţii, unde inflamaţia Tratamentul psoriazisului în Dalian, lăsînd sechele, manifestate prin redori, anchiloze sau deformaţii.

Diagnosticul reumatismului prin infecţie de focar se spri- jină pe: O formă de infecţie de focar bine identificată este şi reu- matismul postanginos descris de Ghevalier şi Coste, care apare Tratamentul psoriazisului în Dalian 20 şi 50 de ani la bolnavi cu antecedente anginoase mul- tiple.

Boala debutează printr-o angină febrilă, care durează şi Speichelsecretion cumpăra unguent pentru psoriazis Kartalin consent prelungeşte, caracterizîndu-se prin dureri tenace la deglutiţie.

Manifestările reumatice apar în general la interval de 15 zile după debutul anginei. Localizările articulare sînt mai frecvente la picioare, prinzînd tendonul lui Achile, după care afectează regiunea medio-tarsiană şi numai secundar articulaţiile tibio- tarsiene.

Boala nu prinde niciodată articulaţiile meta- şi inter- falangiene. Tardiv poate să prindă şi genunchii, coatele sau pumnii.

Starea generală nu este alterată, bolnavii nu au nevoie să stea în pat ; V. Frotiul din gît ne evidenţiază un streptococ click here grupul A, iar ASLO este mărit.

Inima nu este interesată. Vom exemplifica cele de mai sus în observaţia următoare: G, Sn vfinstă de 27 ani, se pMnge de dureri reumatice generalizate, mai ales în picioare se plânge de talalgiiîn Tratamentul psoriazisului în Dalian, coate şi genunchi.

Boala actuală a debutat cu 40 de zile înainte printr-o angină, care persistă şi în prezent, iar după 2 săptă- mîni de la debut au apărut talalgii şi dureri generalizate, mai ales în picioare, genunchi, coate şi umeri. La examenul clinic se constată: Ca tratament s-a dat penicilină şi fenilbutazonă după care V. După 6 săptămîni de tratament s-au scos amigdalele sub protecţie de penicilină, după care fenomenele s-au amendat aproape complet ; s-au prescris ultrascurte la picioare, cu rezultate bune.

Dacă acelaşi caz ni s-ar fi prezentat la un copil sub 15 ani, teama de Tratamentul psoriazisului în Dalian ne-ar fi impus să începem tratamentul cu doze mari de hormoni steroizi, penicilină, repaus la pat şi să-1 supraveghem timp îndelungat. Cînd avem manifestări reumatice prin infecţie de focar amig- dalian începem tratamentul prin salicilat, aspirină şi penicilină şi numai după 6 săptămîni indicăm asanarea focarelor.

Asa- narea chirurgicală a amigdalelor are avantajul că împiedică recidivele, iar cura balneară dă rezultate mai bune după asanare. Olha- gen a o'bservat Tratamentul psoriazisului în Dalian poliartrite acute şi subacute, cu ASLO mărit ; acestea au fost provocate printr-un streptococ hemolitic din Tratamentul psoriazisului în Dalian G, nu din grupul A responsabil de reumatism Bouil- laud-Sokolski.

Putem să întîlnim şi infecţii de focar reprezentate de sinu- zite, otite cronice sau infecţii rino-faringiene. Nesterov a descris o poliartrită infecţioasă curabilă, cu punct de plecare rino-sinuzal. Infecţiile dentare granuloamele pot să dea manifestări de tip reumatismal ; după unii ar fi responsabile de nevralgiile cefa- lice sau la distanţă.

Artralgiile temporomaxilare ar fi produse de granuloamele dentare de vecinătate. Noi am observat uneori 42 dispariţia manifestărilor reumatismale după asanarea infecţiilor de focar dentare. Manifestările reumatis- male de natură scarlatinoasă pot apărea în perioada de exantem a bolii, de convalescenţă, sau tardiv. Manifestările Tratamentul psoriazisului în Dalian pot fi: Unii autori cred că endocardită scarlatinoasă ar fi pro- dusă de o asociere a scarlatinei cu boala Bouillaud-Sokolski ; alţii că leziunea cardiacă este produsă de scarlatin însăşi ; autorii sovietici cred că scarlatina acţionează asupra unui reuma- tism latent, pe care îl transformă într-un reumatism manifest.

La femei, unde leucoreea este frecventă, de multe ori pierdem din vedere acest focar. Din punct de vedere articular întîlnim leziuni şi manifestări clinice diferite. Clinic putem avea forma artral- gică, fără modificări anatomice, uneori destul de persistentă ; putem întîlni hidartroză la genunchi ; mai rar la glezne, coate, umeri şi şolduri. Atrofia muşchilor în jurul articulaţiilor prinse este precoce şi evidentă. Uneori putem avea forma pseudofleg- monoasă, caracterizată printr-o inflamaţie difuză, nu numai a articulaţiei, dar şi a ţesuturilor periarticulare.

Formele pseu- doflegmonoase ating mai ales pumnii, Tratamentul psoriazisului în Dalian şi articulaţiile tibio-tarsiene. Goxita neisseriană are o evoluţie gravă, manifestîndu-se prin dureri accentuate, tumefacţie şi impotenţă funcţională ; lasă sechele şi uneori leziuni mutilante grave: Forma poliarticulară începe cu febră, cu localizări mai ales la genunchi, glezne şi coate ; cînd se localizează în articu- laţia sterno-claviculară sau temporo-mandibulară ne ajută în diagnostic.

Printre mani- festările cutanate amintim keratodermia blenoragică, manifes- tată prin papule paracheratozice ; această manifestare o întîl- nim şi în sindromul Reiter. Radiologie întîlnim leziuni osoase precoce, constînd în decalcifieri şi hipercalcifieri. Cele mai se- rioase leziuni le întîlnim în coxita gonococică, unde din cauza distrugerii sprîncenei cotiloide se produce luxaţia capului femu- ral cu deformări ale bazinului.

Tratamentul cu antibiotice, re- pausul şi ultrasunetele, făcute cît mai precoce, dau rezultate bune. S-au descris manifestări articulare, nu numai în dizenterie, dar şi chiar în cursul enteritelor dizenteriforme, mai ales în formele uşoare. După unii autori, artritele dizenterice precoce ar fi dato- rite unei hipersensibilităţi anterioare a organismului, produsă printr-o infecţie de focar existentă, în timp ce artrita postdizen- terică ar fi provocată printr-un mecanism alergic, declanşat de focarele intestinale.

Clinic se manifestă prin artralgii, mono- artrite, oligo- şi poliartrite. Monoartritele se localizează mai ales la genunchi şi la articulaţiile coxo-femurale. Forma poli- articulară prinde genunchii, gleznele, umerii, pumnii, coatele, articulaţiile sacro-iliace şi coloana vertebrală. O formă specială de artrită postdizenterică este sindromul Leroy-Fiessinger, manifestat prin uretrită, conjunctivită şi ar- trită.

Asemănător sindromului Leroy-Fiessinger este sindromul Reiter, care nu ar fi de natură digestivă. Microorganismele L ar fi cauza sindromului Reiter. Deosebirea dintre sindromul Leroy-Fiessinger şi Reiter este că, în primul, etiologia este sigur dizenterică, nu găsim keratodermie, iar evoluţia Tratamentul psoriazisului în Dalian mai benignă; Reiter susţine că o parte din spondilitele anchilopoietice sînt produse de boala ce-i Tratamentul psoriazisului în Dalian numele.

După noi există o Tratamentul psoriazisului în Dalian strînsă între Tratamentul psoriazisului în Dalian digestiv, leziunile digestive şi diferitele mani- festări reumatismale. Există şi artrite şi poliartrite prin infecţii cu Salmonella typhimurium.

Sindromul articular apare după 2 săptămîni, ma- nifestîndu-se prin tulburări digestive şi dureri articulare, intere- sînd mai ales genunchii, gleznele şi pumnii. Artritele tifo-paratifice sînt descrise, apărînd la început, în cursul evoluţiei afecţiunii sau în convalescenţă. Localizările pe coloana vertebrală se întîlnesc mai ales la copii, prinzînd coloana cervicală şi lombară, dînd sindromul cervicolombar de natură eberthiană, care simulează uneori meningita şi tetanosul.

Prinderea articulaţiei coxofemurale în cursul febrei tifoide dă un tablou clinic de coxită acută gravă. Noi am descris forma de poliartrită acută de debut în febra tifoidă. Bolnavii au venit să fie consultaţi pentru reuma- tism acut, dar boala se deosebea de o poliartrită acută clasică prin tulburările digestive diaree, inapetenţăstare febrilă, stare generală rea ; reacţiile Tratamentul psoriazisului în Dalian febra tifoidă au fost pozitive.

Ma- nifestările reumatismale din perioada terminală a febrei tifoide Tratamentul psoriazisului în Dalian mai frecvente la copii decît la just click for source, avînd în general evoluţie benignă, dar existînd totuşi uneori anchiloze. Manifestări de tip reumatismal pot da şi infecţiile coliba- cilare artralgii, artrite, rahialgii, nevralgii etc. Articulaţiile mai frecvent inte- resate sînt: O caracteristică a manifestărilor articulare de natură meningococică Tratamentul psoriazisului în Dalian mobilita- tea lor ca şi în reumatismul Bouillaud-Sokolski.

La copii întîlnim frecvent coxite pneumococice. Se însoţeşte de febră ondulantă, fenomene digestive şi transpiraţii. Serodiagnosticul este cel mai constant test ; intradermoreacţia la melitină nu are sensibilitatea serodiagnosticului. Cîteodată găsim prinsă numai o articulaţie, simulind o artrită gonococică. Localizări brucelozice întîlnim pe coloana vertebrală spondilita brucelozicăpe articulaţiile sacro-iliace şi coxo-femurale.

Spondilita brucelozică se der Contraceptivele in psoriazis Zunge zează mai ales la coloana lombară, simulind un Pott lombar ; ea evoluează spre vindecare, fără sechele.

Sacroileita brucelozică este mai rară, putînd fi confundată cu sacroileita din spondilita anchilozantă, iar cînd este unilate- rală cu sacroileita tuberculoasă. Artrita coxo-femurală melito- cocică se poate confunda cu coxalgia.

Vom exemplifica cele de mai sus cu un caz clinic: Bolnavul afirmă că suferă de mai mult timp de această boală, care se manifestă cu transpiraţii, frisoane, febră şi dureri reumatice, avînd o durată maximă de 10 zile, după care totul intră în normal.

S-a tratat cu chinină fără rezultate. Bolnavul acuză dureri ân regiunea lombară inferioară, mai ales sacro-iliacă dreaptă. Trebuie să suspectăm această boală, mai ales la persoanele de la ţară, care beau lapte Tratamentul psoriazisului în Dalian. Astfel s-au descris manifestări reumatice în gripă, mononucleoza infecţioasă, Tratamentul psoriazisului în Dalian zoster, encefalita epidemică, poliomielită, boala Bornholm, lim- fogranulomatoza benignă, hepatita epidemică şi bolile infecţioase ale copilăriei.

Se discută încă, dacă algiile sînt provocate exclu- siv de aceste virusuri. Virusul uretritei, organismele L dau 46 manifestări de tip reumatismal, mai ales sindromul Reiter. Zona zoster dă Tratamentul psoriazisului în Dalian mai ales radiculare, mai puţin artralgice. Boala Bornholm produce polimialgiile, cauzate de virusurile Coxsackie.

Notăm de asemenea că limfogranulomatoza benignă dă ar- trite, simulînd uneori reumatismul Bouillaud-Sokolski sau hidar- troze cu distrucţii cartilaginoase.

Urmărind problema rectitelor infiltrante de natură limfo- granulomatoasă am avut ocazia să tratăm numeroase cazuri de artrită, de natură limfogranulomatoasă. Toate fenomenele arti- culare s-au ameliorat o dată cu ameliorarea afecţiunii de bază.

Concepţia reumatismului cataral se datoreşte Tratamentul psoriazisului în Dalian Neergaard din Ziirioh. Siib denumirea ide infecţie catarală postgripală se înţeleg o serie de cataruri ale căilor aeriene superioare şi ale tubului digestiv, produse Tratamentul psoriazisului în Dalian un virus Kruze-Dochezla care se mai adaugă în unele cazuri Tratamentul psoriazisului în Dalian influenţei.

Această infec- ţie poate evolua în 3 stadii: Reumatismul cataral postgripal se learn more here de manifes- tările articulare produse de infecţiile cocice: El îmbracă un tablou clinic polimorf: Articulaţiile sînt sensibile la palpare şi mobilizare, nu sînt edemaţiate, bolnavul acuză dureri, însă mersul nu este împiedicat, deoarece articula- ţiile sînt numai parţial inflamate, la nivelul lor întîlnindu-se prezenţa unor tenosinovite multiple.

Unieori, boala prinde regiu- nea cervicală, dînd rigiditate, alteori interesează articulaţiile mîi- nilor. Tratamentul psoriazisului în Dalian cu reumatism postgripal sînt astenizaţi, se plîng de Tratamentul psoriazisului în Dalian generalizate, însă pot umbla, ceea ce face să nu Tratamentul psoriazisului în Dalian crezuţi de medic.

Reumatismul postgripal este frecvent ; mulţi dintre bolnavii care merg la băi şi au polialgii nu suferă în fond decît de aceste tenosinovite şi fibrozite postgripale. Este vorba deci de un reu- matism alergic, care reacţionează bine la cură balneară, dar recidivează uşor. Rubeola poate să dea manifestări reumatismale, simulînd o P.

Artrita tuberculoasă de tip reumatismal este o reacţie aler- gică, declanşată fie de tuberculină, Tratamentul psoriazisului în Dalian de bacilul Koch, la nive- lul unor ţesuturi sensibilizate anterior. Tuberculoza poate crea un teren alergic.

Nu avem dreptul să vorbim de un reumatism tuberculos decît în cazul în care polialgiile sau poliartritele survin conco- mitent cu activarea unei tuberculoze pulmonare sau ganglionare şi dispar cînd leziunea s-a vindecat. Manifestările reumatismale de natură tuberculoasă pot îmbrăca formele artralgică, hidartro- zică sau poliarticulară. Forma poliarticulară uneori se poate vindeca fără sechele, alteori se cronicizează ducînd la redori, anchiloze, subluxaţii şi deformări.

Diagnosticul manifestărilor reumatismale de natură tuber- culoasă se bazează pe date clinice, semne de impregnaţie baci- lară şi existenţa unor focare tuberculoase în diverse organe.

Evoluţia acestor focare şi a manifestărilor articulare concomi- tente constituie un argument în plus pentru diagnostic. Exa- menul radiologie al articulaţiilor nu ne clarifică etiologia. O serie însă de examene de laborator — V. Formele exsudative de reumatism tuberculos trebuie diferenţiate de tuber- Tratamentul psoriazisului în Dalian osteo-articulară. Primoinfecţia bacilară poate da artraJ- gii.

Noi am întîlnit tuberculoză miliară cu manifestări de poliartrită inflamatoare. De asemenea am întîlnit peritonită bacilară, cu simptome de polisinovită tuber- culoasă. Diagnosticul de reumatism tuberculos Tratamentul psoriazisului în Dalian uneori dificil de făcut, cerînd pe lîngă abilitate clinică şi examene speciale. Nu prezintă semne de inflamaţie, nici impotenţă func- ţională ; suferă de aceste artralgii de ani de zile, artralgiile fiind 48 însoţite de o stare subfebrilă.

Nu tuşeşte, nu a avut nimic bacilar evident în antecedente. Examenul inimii este negativ. La radioscopda pulmonară se constată o adenopatie hilară, ASLO este normal, Waaler-Rose şi latex negative, V.

Nu a avut şi nici nu are amigdalită, iar artralgiile nu sânt în legătură cu infecţiile rino- faringiene. Reumatismul subacut tip Ravault-Vignol a Tratamentul psoriazisului în Dalian exclus în acest caz din cauza vîrstei, a localizării articulare şi a lipsei de răspuns la antibiotice, la salioilat şi la oorticoterapie. Gîteodată, reumatismul tuberculos poate îmbrăca forma unui reumatism Bouillaud-Sokolski.

Am avut Tratamentul psoriazisului în Dalian caz de peritonită tuberculoasă cu poliartrită acută de aceeaşi natură. Reumatismul tip Poncet se deosebeşte de reumatismul Bouil- laud-Sokolski, prin faptul că nu prinde inima, nu reacţionează aşa de bine la salicilat, iar artralgiile şi artritele nu sînt mobile, în general este voiiba ide persoane mai tinere, care au un trecut bacilar.

Sîntem datori să ne gîndim la reumatismul tip Poncet în poliartritele Tratamentul psoriazisului în Dalian sau subfebrile, la persoanele tinere, fără leziuni cardiace, cu ASLO normal, care nu reacţionează la tera- pie antireumatică şi antiinfecţioasă. Este drept că Poncet şi şcoala sa au exagerat rolul tuberculozei în etiologia reumatismu- lui, însă am face o greşeală să negăm complet reumatismul de natură tuberculoasă. Dacă, înainte, multe poliartrite cronice evo- lutive erau socotite reumatisme Poncet, astăzi autorii anglo- saxoni neagă existenţa reumatismului tuberculos.

Noi credem că şi aceasta este o exagerare. Sifilisul articular poate Tratamentul psoriazisului în Dalian forme de tip reumatismal în perioada secundară şi terţiară. Forma mono- sau poliarticulară cu substrat morfologic de sinovită Tratamentul psoriazisului în Dalian caracterizează clinic prin tumefacţii articulare, uneori cu licihid intraarticular abunident.

Aceste articulaţii nu sînt prea Tratamentul psoriazisului în Dalian — Reumatismul cronic 49 dureroase, iar mişcările sînt păstrate. Manifestările articulare nu sînt mabile ca în boala Bouillaud-Sokolski. Articulaţiile cele mai frecvent atinse sînt: Caracteristic este prinderea simetrică a genunchilor psoriazis soluție in E uleioasă vitamina de articulaţiilor sternoclavicu- îare.

Evoluţia depinde de tratament ; frecvent se vindecă, une- ori virează spre o hidartroză cronică dublă simetrică sau spre un reumatism deformant. Manifestările inflamatoare se însoţesc de dureri see more nocturne, produse de periostita sifilitică. Leziunile scleroase interesează sinoviala şi capsula, iar cu timpul distrug şi cartilajul, înlocuindu-1 printr-un ţesut fibros. Vindecarea acestor leziuni se face prin anchiloză.

Tabloul clinic este al unor artrite cronice anchilozante. Leziunile gomoase pot fi localizate în membrana sinoviala, în epifiză şi în ţesuturile periarticulare. Forma sinoviala evoluează ca o hidartroză cronică, uneori cu sinovită uscată cu tendinţă la scleroză, anchiloză şi deforma- ţii.

Hidartroză cronică este nedureroasă, interesînd articulaţiile mari şi cu lichid abundent. Uneori, goma pătrunde în cavitatea articulară, producînd leziuni ale cartilajului, osului şi liga- mentelor. Forma osoasă este caracterizată printr-o gomă epifizară, care pătrunde în articulaţie, producînd leziuni ale cartilajului şi ale sinovialei, dînid exsudat. Cînd goma nu pătrunde în arti- culaţie, fenomenele articulare sînt mai discrete. Clinic, sifilisul osteo-articular se manifestă fie ca o pseudotumoare albă cu hidartroză, mai ales la genunchi, fie ca o artroză Tratamentul psoriazisului în Dalian cu osteofitoză accen- tuată, fie ca o formă algică fără alteraţii vizibile şi cu simptome inflamatoare discrete.

Evoluţia merge spre anchiloze. Forma periartriculară este rară ; aici gomele se dezvoltă la nivelul tendoanelor şi ligamentelor. O formă rară este poliartrita cronică de origine sifilitică.

Ea se deosebeşte de P. Diagnosticul de artrită cronică sifilitică se bazează pe antecedente, existenţa concomitentă a unei aortite, reacţiile serologice pentru lues pozitive, periostita oaselor lungi 50 din vecinătatea articulaţiei Tratamentul psoriazisului în Dalian şi osteita rarefiantă şi con- Tratamentul psoriazisului în Dalian. Există anumite forme de reumatism de natură inflamatoare, care nu fac parte nici din reumatismul Bouillaud-Sokolski, nici din reumatismele secundare de cauză cunoscută şi nu îmbracă nici forma de P.

Este vorba de reumatismul subacut, reuma- tismul palindromic şi hidartroza intermitentă. Socotim că este necesar să le amintim la sfîrşitul acestui capitol. Uneori evoluează către un P. După unii ar fi forma curaibilă a P. Tabloul clinic este al unei poliartrite fdbrile, cu evoluţie trenantă.

Articulaţiile prinse rămîn timp îndelungat fără deformaţii. Cel mai frecvent prinse sînt articulaţiile tibio-tar- siene şi ale genundhilor. Simptomele generale sînt moderate ; bolnavii au o stare subfebrilă, însoţită de uşoară oboseală şi slăbiciune ; V. Boala nu prinde inima niciodată ; recidi- vează rar, luînd uneori forma de P. De cele mai multe ori se vindecă fără sechele. Ravault şi Vignol au descris cazuri de reumatism subacut, care s-au vin- decat, iar mai tîrziu au recidivat, luînd forma de P.

Trata- mentul se face ca şi în P. Am întîlnit şi noi nu- meroase cazuri, pe care le-am etichetat reumatism subacut. Evi- tăm să punem diagnosticul de reumatism subacut la persoanele tinere. Punem diagnosticul de reumatism sub- acut la o persoană adultă, mai ales cînd afecţiunea debutează în articulaţiile tibio-tarsiene, are ASLO normal sau uşor mărit, nu are infecţii de focar evidente, reacţionează la corticoterapie şi antibiotice şi are o stare generală bună.

Am avut şi cazuri pe 51 c. Evoluţia aceasta am întîlnit-o mai ales la femei, la bărbaţii tineri boala evoluînd spre o spondilită a,Qchilozantă. Reumatismul palindromic Reumatismul palindromic Hench-Rosenberg este o afec- ţiune rară, care atinge ambele sexe, caracterizîndu-se prin atacuri repetate de artrită şi periartrită, durînd de la cîteva ore pînă la cîteva zile şi fiind urmate, un timp mai lung sau mai scurt, de o dispariţie totală a fenomenelor.

Articulaţiile cele mai frecvent: Tratamentul psoriazisului în Dalian sînt prinse şi articulaţiile metacarpo-falangiene şi interfalangiene. Recidi- vele sînt foarte frecvente. Examenele de laborator nu sînt carac- şţeristice: Atacurile nu se însoţesc de febră, nici de alterarea stării generale.

Se poate confunda cu reumatismul alergic, descris de Kahlmeter ; reumatismul alergic prezintă o stare febrilă, care se însoţeşte de urticarie, edem. Tratamentul psoriazisului în Dalian sau migrenă şi răspunde la tratamentul antialergic. Tratamentul în reumatismul palindromic este ineficace. Noi am urmărit reumatisme palindromice, care după ani de zile s-au transformat în P.

Pentru aceasta tratăm reumatismul palindromic ca P. Puseurile hidartrozice apar frecvent la genunchi, durează de la cîteva zile pînă la cîteva săptămîni, repetîndu-se la intervale variabile. Grizoterapia, radio- şi cor- ticoterapia şi sinoviectomia au dat rezultate variabile.

Este mai frecventă la femei şi mai ales în jurul pubertăţii ; în unele Tratamentul psoriazisului în Dalian zuri se pune în evidenţă o stare alergică de natură alimentară.

Această afecţiune este caracterizată prin periodicitatea puseuri- lor inflamatoare. Acestea sînt epanşamente unilaterale, cîteodată bilate- rale, jenînd puţin bolnavul, fără semne radiologice, dar dînd amiotrofii de vecinătate. Aici este vorba totdeauna de o cauză organică, cîteodată greu de decelat. Artrotomia a decelat entorse sau sinovite inflamatoare, uneori artroze, sau corpi străini arti- ' cui ari ; s-au întîlnit şi tumori benigne ale sinovialei. Poliartrita cronică evolutivă P.

Poliartrita cronică evolutivă este o boală a j. Această afecţiune este progresivă, prinzînd la început în Tratamentul psoriazisului în Dalian tipice articulaţiile mîinilor în mod simetric şi centripet. Este de patru ori mai frecventă la femei decît la bărbaţi, afectînd mai ich remedii populare pentru psoriazis forum Nicht-Amelogenine persoanele de vîrstă între 20 şi 50 de.

Ceea ce ştim este că leziunea iniţială în P. De obicei, în P. Tratamentul psoriazisului în Dalian în formele tipice de P. După cum am văzut, simptomele generale sînt cu totul necaracteristice.

Stadiul prodromal apare frecvent după o infecţie generală, oboseală, şoc emoţional, expunere la frig, uneori chiar după un traumatism. Primele semne subiective sînt: La aceste simptome generale se adaugă tulburări vasomotorii şi neuro-vegetative, ca parestezii ale extremităţilor mai ales noapteadegete amorţite, mîini reci şi umede, acrocianoză, furnicături mai ales în braţe şi gambedureri nevralgiforme şi balena rău mirositoare.

Această perioadă de debut este uneori mai scurtă, alteori mai lungă, durînd săptămîni, luni şi ani, pînă apar simptomele arti- culare, în alte cazuri, cu ani de zile înaintea declanşării bolii, bolnavii acuză o rigiditate musculară şi dureri migratoare, mai ales periarticulare cu caracter fibrozitic dimineaţa sau după inactivitate. Din punct de vedere biologic, bolnavii prezintă V.

Ropes prezintă următoarea schemă: Autoarea afirmă că, dacă găsim cinci din cele şapte simptome de mai sus, care persistă cel mai puţin 6 săptămîni, diagnosticul de P. Frecvent, debutul articular este localizat în pumni şi arti- culaţiile interfalangiene proximale ale degetelor al Il-lea şi al IlI-lea ale mîinilor.

Printre semnele de debut din punct de vedere radiologie Tratamentul psoriazisului în Dalian sim osteoporoza subcondrală a epifizelor falangelor şi aceasta nu totdeauna ; articulaţiile în acest stadiu pot fi normale, osul şi cartilajul rămînînd neatinse, deoarece boala interesează în acest stadiu numai sinoviala şi capsula. Geodele osoase se observă pe radiografii mai frecvent Ia bătrîni în faza de debut decît la aidolescenţi ; în schimb, spaţiul articular este diminuat mai rar şi mai puţin la bătrîni ; eroziunile osoase le întîlnim în aceeaşi proporţie la adolescenţi şi la vîrst- nici.

Cu toate acestea, prognosticul final este mai favorabil la adolescenţi, pentru că la aceştia boala răspunde bine la tratament, mai ales la cel crizoterapic. Coloana cervicală, frecvent atinsă, la cei în vîrstă înaintată, arată leziuni ale discurilor intervertebrale şi subluxaţii verte- brale în partea inferioară. Cîteodată întîlnim leziuni radio- grafice ale coloanei cervicale la bolnavi cu testul de aglutinare Waaler-Rose pozitiv, dar cu radiografiile mîinilor şi picioarelor 1 Fig.

Examenul radiologie în sta- dml de debut al P. La bărbaţi, articulaţia atinsă care este cel mai precoce vizibilă pe radiografie este a V-a Tratamentul psoriazisului în Dalian metatarso- falangiană, iar la femei, articulaţia pumnului.

Primul semn radiologie în P. Ulterior apar osteoporoza şi eroziunile marginale corti- cale şi ale suprafeţelor articulare la degete. Un semn radiologie precoce frecvent în P. Ea se explică prin faptul că osul demineralizîndu-se îşi pierde densitatea ; gradul osteoporozei depinde de mobilitatea şi intensitatea durerilor bol- navului, în articulaţii apare lichid, iar pe radiografie observăm o uşoară mărire a spaţiului interarticular, conturul articulaţiei rămînînd nemodificat.

Microgeodele se întîlnesc la început mai frecvent în regiunea subcondrală. Geodele mari sînt rare şi se întîlnesc mai ales la bărbaţi. Dacă încetează activitatea procesu- Tratamentul psoriazisului în Dalian reumatoid, osteoporoza poate regresa şi osul se poate densi- fica normalizîndu-se. Deşi osul este osteoporotic, fracturile sînt rare în P.

După autorii sovietici, osteoporoza în P. Ţesuturile la copil sînt relativ plastice şi permit o distensiune, dilatare şi acumulare importantă de lichid intracapsular. Procesul articular aici este mai difuz, prinzînd aproape toate articulaţiile, dar existînd totuşi o predilecţie pentru articulaţiile mari, mai ales pentru genunchi. Osteoporoza este de acelaşi grad la bătrîni ca şi la copii dar ea generează în primul caz deformări importante ale epifizelor.

Cele mai frec- vente anormalităţi în dezvoltarea osoasă din P. La bărbaţi, procesul reumatoid este mai benign ; începe atipic de obicei see more articulaţiile mari, de multe ori îmbrăcînd forma acută ; prinde ţesuturile periarticulare şi dă periostite descoperite la examenul radiografie.

Boala ia forma asimetrică, mai frecvent la bărbaţi. Am observat frecvent artrita celei de a V-a articulaţii metatarso-falangiene, ca semn de ddbut în P. Ca semn de debut, în afară de osteoporoza subcondrală a degetelor mîinilor, mai putem aminti: După experienţa noastră, oboseala fizică şi cea psihică sînt prodroame aproape constante în P. Clinic, bolnavii se plîng de dureri, mai ales la mers, Tratamentul psoriazisului în Dalian regiunea călcîiului ; la examenul local găsim un edem şi o hipersensibilitate la palpare.

Afecţiu- nea a fost descrisă prima dată sub numele de achilodinie de na- tură neisseriană, însă cauza cea mai frecventă este P. Dia- gnosticul diferenţial se Tratamentul psoriazisului în Dalian cu condromatoza sinovială, celulita peritendinoasă traumatică Raynaud şi osificarea tendonului lui Achile. Uneori, debutul bolii nu prinde în mod simetric articulaţiile, această prindere simetrică observîndu-se mai tîrziu. La persoa- nele tinere reacţionează precoce sistemul limfatic şi deci întîl- 58 nim frecvent adenopatii în http://pnkslm.net/psoriazis-unguent-solidol.php ; cîteodată, la copii, se constată şi splenomegalie.

Pielea articulaţiilor prinse devine netedă, subţire, atrofică, fiin'd rece la atingere ; culoarea nu este niciodată roşie, ci palidă. Tratamentul psoriazisului în Dalian cîteodată chiar de la început sînt friabile şi striate.

Simptomele locale descrise mai sus se asociază uneori cu cele generale febră, oboseală, sialoree, paliditate. Coste a găsit foarte rar la debut simptome acrosimpa- tice ; dacă se constată existenţa sindromului Raynaud, boala evo- luează de regulă spre un lupus eritematos sistematizat L.

Radiografie, în faza de debut s-au descris, în afară de decalcifieri epiifizare, eroziuni şi geode în Tratamentul psoriazisului în Dalian, carp şi degete. Uneori, sindromul clinic de canal carpian, manifestat prin dureri la palparea degetului mare pe faţa anterioară, este un semn de debut în P.

Cunoaştem forme atipice de debut cu hidartroza genunchiului sau cu polihidartroză rezistente la tratament, chiar la hidrocortizon.

Rar întîlnim forme de debut în P. La persoanele în vîrstă apare un reumatism periarticular inflamator rizomelic, care prinde centura scapulo-humerală şi pelviană şi care cedează la corticoterapie şi antibiotice ; uneori, aceste forme de debut evoluează spre P.

Ceva mai frecvent se întîlnesc în P. De obicei, coxitele apar tardiv în P. Localizarea este mai frecventă la stînga, dar de multe ori este bilaterală. Simptomele clinice ale coxitelor de debut la copii apar ani de zile înaintea semnelor radiologice care se traduc prin: Coxitele se deosebesc de artrozele coxo-femu- rale prin faptul că, în ultimele micşorarea spaţiului se întîlneşte la polul superior sau inferior, nu supero-extern ca în artrite.

După osteoliza 59 Tratamentul psoriazisului în Dalian femural poate să se formeze o anchiloză fibroasă. La copii se pot întîlni coxite densifiante şi mai rar forme osteolitice parţiale unilaterale, cu o frecvenţă egală la ambele sexe. O sinovită sau o artrită monoarticulară cronică radiocar- piană verificată radiologie sau o hidartroză intermitentă pot fi suspectate de P.

Examinarea unei radiografii a unui bolnav cu P. Cauza distrugerii articulaţiei în P. La bătrînii cu P. Stadiul de debut în P. Diagnosticul diferenţial se face cu: Deformaţiile nu se extind însă şi nici nu dau invalidităţi ca în P. Reumatismul Bouillaud-Sokolski se diferenţiază de P. Examenul radiologie arată prezenţa unor Tratamentul psoriazisului în Dalian sau un proces de osteită circumscrisă cu pete de decalcifiere cu aspect Tratamentul psoriazisului în Dalian ; — reumatismul degenerativ al articulaţiilor interfalangiene proximale — nodulii Bouchard şi distale — nodulii Heberdenunde aspectul clinic nu este de fus, ci de nodozitate ; examenul radiografie arată osteofite şi inele hiperostotice, cu păstrarea interliniei interarticulare.

Dificultăţi de diagnostic există atunci 61 cînd reumatismul degenerativ se asociază cu infecţia de focar sau cînd P. Trebuie de asemenea făcut Tratamentul psoriazisului în Dalian diferenţial al P.

Distincţia este uneori greu de făcut între P. Putem cita printre pseudopoliartrite cronice evolutive sau reacţii reumatoide: Reacţiile reumatoide se caracterizează prin aceea că suprimînd cauza, boala primitivă se vindecă. O reacţie reumatoidă care după amigdalectomie se vindecă poate fi considerată drept o pseudopoliartrită cronică evolutivă sau o artropatie reumatoidă.

Ca forme visceralizate de P. La con- gresul de reumatologie de la Copenhaga dintrunchiului mâncărimi ale pielii comu- nicat 7 cazuri de P. Prognosticul este mai favorabil. Forma Still, este însoţită de febră, poli- adenopatie, splenomegalie, eriteme şi poliartrite. Boala este relativ rară, factorul ereditar pare să aibă aici importanţă mare.

Articulaţiile genunchilor, pumnilor, şi gleznelor sînt cel mai frecvent prinse. Cîteodată, boala începe în coloana cervicală producînd un torticolis permanent şi o anchiloză fibroasă. Prinderea articulaţiilor mîinilor Tratamentul psoriazisului în Dalian face rar de la început, degetele fuziforme apărînd rar şi tardiv. Se mai pot întîlni: Osteoporoza apare întîi în epifizele mîinilor şi picioarelor. Un semn radiografie tipic în P.

Periostita evoluează rapid între 18 Tratamentul psoriazisului în Dalian pînă la 3 luni după debutul bolii. Cartilajul se subţiază, mai ales la pumni şi degete. S-au semnalat chisturi osoase în capul metacarpului la index, leziunile ajungînd la distrucţii osoase cu dezaxări şi deformaţii în flexiune.

La şold găsim frecvent, la copii, subluxaţia capului femural, pe cînd la adult întîlnim protruzia acestuia. De asemenea, la copil, se formează o anchiloză fibroasă la genunchi şi coloana cervicală.

Anchiloza, asociată cu osteoporoza, predispune copilul la fracturi osoase spontane, care se pot produce chiar cînd acesta stă în pat. Nu există un test de laborator specific pentru diagnosticul unei P. La coloana cervicală se constată micşorarea discurilor şi a corpurilor vertebrale şi cu timpul fuziunea articulaţiilor apo- fizare, mai des, şi a articulaţiilor corpurilor vertebrale, mai rar.

Apariţia tardivă a semnelor radiologice, fuziunea coloanei cervicale, luxaţiile în articulaţiile coxo-femurale şi brahignaţia, împreună cu click here de creştere sînt semne caracteristice de P.

Din punct de vedere radiologie, diagnosticul de P. Substratul anatomopatologic în forma de debut, în ceea ce priveşte articulaţia, este reprezentat de o atingere discretă a sinovialei sinovită Tratamentul psoriazisului în Dalian, tradusă printr-o uşoară hiperproducţie de mucină. Concomitent se produce o inflamaţie minimală a ţesu- tului Tratamentul psoriazisului în Dalian, a capsulei articulare şi a tendoanelor.

Aceste modificări anatomopatologice, abia schiţate în faza de debut, se vor dezvolta la maximum în fazele următoare. Stadiul al Il-lea este stadiul exsudativ. Sinovită se caracterizează printr-o reacţie exsudativă, care poate fi seroasă, serofibrinoasă sau leucocitară, putînd duce la hidartroză.

Infla- maţia capsulei şi a ţesuturilor periarticulare produce un edem 5 — Reumatismul check this out 65 periarticular de o consistenţă specială, gelatinoasă. Aceste mo- dificări anatomice au un rol important, deoarece prin sclero- zarea şi retracţia ţesuturilor periarticulare se produce o limitare a funcţiilor articulare. Procesele anatomopatologice din faza exsudativă sînt încă reversibile. De obicei însă, ele progresează Tratamentul psoriazisului în Dalian, propagîndu-se de la sinovială la cartilaj şi os şi produ- cînd în decurs de 1 — 2 ani o adevărată panartrită.

Primele manifestări articulare le găsim în general la arti- culaţiile mici: Apoi sînt atinse articulaţiile genunchilor, cele tibio-tarsiene, articulaţiile pumnilor şi ale umerilor. Prinderea articulaţiilor în P. Din punct de vedere clinic, bolnavii se plîng în această fază de dureri şi redoare articulară. Ulterior apar fluxiuni arti- culare, la început interfalangiene şi metacarpo-falangiene. Din cauza tumefacţiei degetele capătă o înfăţişare fuziformă.

Arti- culaţiile metacarpo-falangiene, în special ale indexului şi me- diusului, sînt tumefiate şi dureroase.

Pielea local este caldă şi prezintă o uşoară coloraţie roşie. Durerea spontană este mai accentuată noaptea, fiind declanşată prin mişcări active şi pasive. La palparea liniei interarticulare şi a inserţiilor liga- mentare şi tendinoase se produc dureri. Flexiunea degetelor este limitată, din cauza tumefacţiei ţesuturilor, Tratamentul psoriazisului în Dalian devierilor şi a cram- pelor musculare. Exsudatul das ceapa psoriazis das este în http://pnkslm.net/garra-rufa-psoriazis.php redus.

Acest proces inflamator, cu caracter exsudativ, prinde mai mult sau mai puţin rapid articulaţiile pumnilor, Tratamentul psoriazisului în Dalian genun- chilor, coatelor şi articulaţiile tibio-tarsiene, care devin de ase- menea tumefiate şi dureroase. Atrofiile musculare regionale se instalează de timpuriu. Este caracteristică atrofia muşchilor interosoşi ai mîinilor, care duce la descărnarea spaţiilor inter- metacarpiene, evidenţiate prin tumefacţia articulaţiilor meta- carpo-falangiene şi radio-cubito-carpiene.

Atrofia cuprinde repede muşchii antebraţelor, ai gambelor şi ai coapselor. Cauza acestei atrofii precoce ar fi o tulburare nervoasă, de origine 66 reflexă, cu punct de plecare în articulaţia bolnavă ; dacă arti- culaţia inflamată se vindecă, atrafia poate să dispară. Din punct de vedere radiologie, în faza aceasta a P. Dacă aceste exsudate persistă un timp înde- lungat produc dilataţia capsulei articulare, care dacă psoriazisul ca urmări tardive subluxaţii şi dezaxaţiuni ale articulaţiilor.

La mîini se formează contracturi cu deviaţia eubitală a degetelor. La cot, sinovita apare frecvent, dînd un exsuldat ; la genunchi, sino- vita dă o gonită, simulînd uneori o tumoare albă, mai ales în formele atipice întîlnite la bărbaţi. Articulaţiile coxo-femurale în P. Tarsul suferă de la început, ca şi carpul ; la fel degetele piciorului. Aici nu găsim condensare subcondrală ca în artroze, ci, din contra, osteopo- roză accentuată ; în stadiul mai avansat apare şi distrucţia epifizei şi f ibroză.

Deci, în stadiul al Il-lea al bolii, din punct de vedere radiologie, se observă: Edemul acut al ţesuturilor moi şi exsudatele articulare în stadiul mai avansat dispar şi apare îngroşarea cronică a sinovialei şi a Tratamentul psoriazisului în Dalian articulare. Totuşi, dacă încetează activitatea procesului reu- matoid în orice stadiu, osteoporoza poate regresa, osul se poate densifica şi nu se mai formează alte deformaţii osoase ; cele existente sînt însă Tratamentul psoriazisului în Dalian. Stadiul al IlI-lea productiv.

Substanţa Tratamentul psoriazisului în Dalian laginoasă suferă pe alocuri o degenerescentă hialină ; ea devine neregulată, îşi pieiide elasticitatea şi umiditatea şi este Tratamentul psoriazisului în Dalian cuită iprintr-un neocartilaj Tratamentul psoriazisului în Dalian, neelastic, deficient din punct de vedere funcţional. Suprafeţele articulare, care au devenit neregulate, nu mai corespund, iar funcţia articulară este foarte mult îngreuiată.

Leziunile cartilajului, asociate cu capsulită, periartrită, tendinite cronice sclerozante şi retracţii, duc la defor- mări şi subluxaţii. Sinoviala dă uneori proliferări papiloma- toase, care, pătrunzînd în cavitatea articulară, grăbesc anchiloza prin panusul fibros. Osul este de asemenea interesat in pro- cesul inflamator. La început observăm o decalcifiere difuză sau lacunară sub formă ide microgeode ; mai tîrziu se Tratamentul psoriazisului în Dalian produce o adevărată osteoliză a epifizelor, la care se adaugă uneori un proces de scleroză şi de densificare.

Extremităţile epifizare se măresc, Tratamentul psoriazisului în Dalian apărînd în vecinătatea oaselor mici depozite osoase osteofite. Deviaţiile sînt schimbări în poziţia oaselor, care fac ca axele longitudinale a două oase vecine să nu mai fie în pre- lungire, ci să formeze între ele un unghi. Prin evoluţia proce- sului anatomic, aceste deviaţii devin cu timpul ireductibile. Cea mai caracteristică şi mai frecventă este deviaţia degetelor spre marginea cubitală main en coup de vent.

Cauza acestei deviaţii pare să fie poziţia antalgică, contractura şi scleroza anumitor grupe musculare. Rolul cel mai Tratamentul psoriazisului în Dalian îl au flexorii degetelor care, fiind click here puţin atrofiaţi decît extensorii, exercită pe lîngă flexiune şi o tracţiune cubitală a degetelor.

Printr-un mecanism asemănător se produce deviaţia externă a degetelor de la picioare. Deformaţiile se datoresc întinderii procesului inflamator la cartilaj şi os, avînd ca substrat panartrita. Articulaţiile sînt mărite de volum, adesea în mod neuniform, pentru că la îngro- şarea părţilor moi se adaugă revărsate intraarticulare şi hiper- trofia extremităţilor osoase.

Subluxaţiile contribuie şi ele în mare măsură la producerea deformaţiilor. Mişcările sînt limi- tate şi dureroase, cu producerea de cracmente.

La palpare, arti- culaţia are o consistenţă neomogenă, iar extremităţile osoase şi sinoviala sînt dureroase la apăsare. Aceste procese, asociindu-se în proporţii diferite, fixează articulaţiile în poziţii particulare. Degetele de la mînă pot fi fixate în rectitudine, în hiperextensie, în formă de gheară sau în zig-zag.

Cîteodată nu toate degetele au aceeaşi poziţie, unele fiind în flexiune, altele în extensiune. Genunchii şi coatele se fixează în semiflexiune, iar Tratamentul psoriazisului în Dalian în abducţie. Articulaţiile pumnilor sînt fixate rareori în flexiune, de obicei în rectitudine. Articulaţia tibio-tarsiană este deformată în valg sau în varuR ecvin. Fazele exsudativă şi productivă nu sînt totdeauna strict separate ; din intricarea lor rezultă faza sau stadiul intermediar, denumit exsudativo-productiv.

Splenomegalia discretă şi adenopatia regională, observate uneori, denotă Tratamentul psoriazisului în Dalian cointeresare a sistemului reticulo-endotelial. Tabloul radiologie cel mai elocvent în P. Articulaţiile metacarpo-falangiene şi interfalangiene proximale sînt deformate şi grav lezate, pe cînd cele interfalangiene dis- tale sînt relativ bune.

Tardiv în articulaţiile carpului găsim geode, dispariţia interliniilor articulare, oasele carpului formînd un bloc osos, sudat la oasele antebraţelor.

La genunchi şi la articulaţiile tibio-tarsiene găsim adesea hipertrofie osoasă, asociată cu atrofie şi anchiloză. Leziunile coloanei cervicale se întîlnesc mai frecvent pe radiografiile bolnavilor de P. Uneori, şoldul se blochează, iar la radiografie apar geode multiple, cu o structură analogă cu cea din artroză. La marginea capului femural apare uneori un pin- ten osos ; mai tîrziu apare şi o consolă pe marginea corticalei, 70 formînid adevărate cupole de osteofite, dînd imaginea de dublu fund.

Anchilozele osoase în P. Muşchii în jurul articulaţiilor se atrofiază foarte mult. Probele serologice utilizate pentru diagnosticul P. Reacţiile acestea însă sînt pozitive şi în alte boli. Metodele de cercetare se bazează pe evidenţierea factorului reumatoid şi au fost expuse mai amănunţit în partea generală. Probele de evidenţierea factorului reumatoid sînt: Testele de laborator au valoare şi în depistarea gradului de Tratamentul psoriazisului în Dalian a bolii ; astfel, testele de aglutinare sînt mai net Tratamentul psoriazisului în Dalian în perioadele de activitate decît în cele de remi- siune ; după o evoluţie de peste 5 ani a bolii, testele de agluti- nare încep să diminueze.

Probele negative de laborator nu exclud dia- gnosticul de P. Printre testele de laborator pentru depistarea bolilor de colagen, amintim: Alte probe utilizate în P. Simptomele clinice, împreună cu semnele radiologice şi tes- tele de laborator ne ajută în punerea unui diagnostic cît mai precoce şi în determinarea gradului de activitate a bolii în vederea unei terapeutici adecvate.

Tratamentul medicamentos în P. Această me- dicaţie trebuie prescrisă după forma, stadiul şi reactivitatea bol- navului. Frecvent, medicamentele amintite se pot combina. Vom aminti mai jos preparatele hormonale romîneşti simi- lare cu cele străine: Prednisonul, care are o activitate antiinflamatoare şi antialergică de 4 — 5 ori mai puternică decît a cortizonului.

Indicaţia majoră a Prednisonului o constituie formele de P. Nu se foloseşte terapia cu hormoni decît în cazurile în care alte metode terapeutice nu se dovedesc eficace. Cu ajutorul hormonului corticoid se poate ajunge la o re'ducere a suferinţelor sau la încetinirea Tratamentul psoriazisului în Dalian leziunilor ireversibile.

Noi nu utilizăm hormonoterapia în peri- oada de acalmie a bolii, cu V. Totuşi, atunci cînd există necesitatea administrării corticoterapiei pentru suprima- rea atacului articular, principiul nostru este să-1 prescriem cît mai visit web page, în doze cît Tratamentul psoriazisului în Dalian mici şi într-un timp cît mai scurt posibil.

Prednisonul este prezentat sub forma de comprimate, conţinînd 5 mg. In formele cronice de P. Perioada de terminare a trata- mentului hormonal pune deseori probleme dificile. Niciodată tratamentul nu se va întrerupe brusc. Din cauza inhibiţiei hipofizare, produse de Prednison, şi a atrofiei suprarenale consecutive, la orice bolnav tratat mai mult de 3 săptămîni cu hormoni corticoizi se va administra în ultimele 3 zile de tratament cîte 25 u. Răspunsul la ACTH depinde de reactivitatea cortico- suprarenalei, care variază foarte mult de la individ la individ.

Apariţia rezistenţei la ACTH este frecventă, mai ales cînd se administrează fără întrerupere. ACTH nu este indicat în tratamentul insuficienţei suprarenalei. Toate aceste fapte trebuie să ne facă mai atenţi cînd utilizăm corticoterapia în P. Fracturile ivite sub corticotera- pie apar mai ales la Tratamentul psoriazisului în Dalian, în timpul menopauzei şi la bolnavii cu P.

Aici trebuie să adăugăm vitamina D2, medicaţia anabolizantă Dia- nabol, Madiol şi săruri de calciu. Nu numai osul, dar şi carti- lajul suferă din cauza corticosteroizilor ; sînt cunoscute atinge- rile osteo-cartilaginoase ale şoldului şi protruziile acetabulare după corticoterapie prelungită.

Industria noastră de medicamente ne-a pus la dispoziţie şi Supercortizolul, Superprednolul, iar pentru administrare locală hidrocortizonul acetat. Supercortizolul este Ai-hidrocortizon, care reţine ceva mai mult clorura de sodiu decît Prednisonul, avînd Tratamentul psoriazisului în Dalian acelaşi timp o acţiune diabetogenă Tratamentul psoriazisului în Dalian accentuată ; are avantajul că, administrat pe cale parenterală, el rămîne o vreme mai îndelun- gată în organism sub formă psoriazis balsam Psilo. Se prezintă în fiole de 1 ml, în suspensie apoasă, injectabil intramuscular.

Noi îl întrebuin- ţăm Tratamentul psoriazisului în Dalian cazurile în care starea bolnavului nu permite adminis- trarea orală. Pare mai puţin diabetogen şi mai puţin iritant gastric decît Predniso- nul ; osteoporoza este mai redusă ; purpura apare mai rar.

Noi îl utilizăm în cazurile de P. Dintre corticoizi, în prezent, este considerat ca cel mai bun Betametazonul, care este de 5 ori mai puternic decît Prednisonul, de 4 ori decît Triamcinolonul, de 2 ori decît Para- metazonul şi ceva mai puternic decît Dexametazonul Super- prednolul. Combinaţia Betametazon cu Triamcinolon este adesea utilă.

Cel mai nou antireumatic care se utilizează în P. La centrul de reumatologie din Bucureşti căutăm să utilizăm cît mai puţin corticosteroizi pe cale parenterală, însă administrăm destul de frecvent hidrocortizonul intraarticular sau la locul dureros. La injecţia făcută în cavitatea articulară se produce o rapidă dispariţie a microcristalelor din lichidul sinovial, ele fiind absorbite de membrana sinovială. Ameliorarea clinică se produce deseori în cîteva ore şi persistă zile sau săptămîni.

Un alt tratament relativ recent în P. Industria noastră a scos preparatul Clorochin. Pînă în pre- zent nu este clarificat în ce constă efectul antireumatic al antimalaricelor ; poate, combinîndu-se cu acidul dezoxiribonu- cleic, opreşte depolimerizarea.

Efectele toxice ale antimalarice- lor se manifestă prin tulburări gastro-intestinale şi vizuale, dispnee, cefalee, ameţeli Tratamentul psoriazisului în Dalian dermatite. Complicaţii care se întîlnesc mai rar după antimalaricele de sinteză sînt anemia, leucopenia şi retinopatiile. Răspunsul la tratamentul cu antimalarice este tardiv în 2 — 3 luni şi nu prompt ca după hormonoterapie. Se reco- mandă combinaţia: Asocierea de anti- malarice cu corticosteroizi permite reducerea corticosteroizilor.

Meprobamat, Niamid, relaxante musculare şi vitamina C şi B ; R. Să nu uităm că în P. Altă cauză a creşterii recidivelor la bolnavii studiaţi, a fost asocierea poliartritei cu diferite stări morbide. Petcu, pe de bolnavi de P. Tratamentul aplicat bolnavilor a fost individualizat în funcţie de stadiul de boală, Tratamentul psoriazisului în Dalian clinică şi reactivitatea particulară fiecărui bolnav, iar alegerea medica- mentelor a fost făcută, pentru a da maximum de eficacitate şi cele mai puţine accidente.

Hormonoterapia s-a aplicat în doze 76 variind între 5 şi 25 mg Tratamentul psoriazisului în Dalian cînd starea bolnavului a impus-o am preferat hormonoterapia locală, asociată cu aspirina şi AMS, mai ales în formele care au depăşit stadiul algic.

Noi utilizăm mai rar în P. Totalul cazurilor din studiul nostru care a primit această schemă a fost redus ; majoritatea bolnavilor cercetaţi fiind în stadii de boală înaintate şi avînd forme intens active, numai corticoterapia a fost eficientă temporar.

Rezultate asemănătoare grupului tratat prin asocierea hor- monilor cu Solganal am obţinut prin administrarea simultană a Solganalului în doze mici cu AMS, hormoni local şi aspirină, mai frecvent Tratamentul psoriazisului în Dalian stadiile de început. După experienţa noastră, Tratamentul psoriazisului în Dalian asociere permite o mai bună toleranţă a crizoterapiei, evitînd efectele nedorite ale aces- teia şi permiţîndu-ne întreţinerea unei stări de bine a bolnavului, cu doze mult mai mici de hormoni decît ar folosi în mod obişnuit.

Coste apreciază că administrarea de săruri de aur după corticoterapie nu este lipsită de pericole, din cauza fenomenelor de inhibiţie suprarenală secundară tratamentului hormonal şi sfătuieşte să se înceapă crizoterapia la 6 săptămîni după opri- rea hormonului.

Or, experienţa ne-a arătat că suprimarea tra- tamentului cu corticoizi, în această perioadă, duce la reapariţia rapidă a unei recidive, pe care tratamentul cu aur nu o va putea amenda în timp scurt, dat fiind cunoscuta sa acţiune lentă şi posibilitatea exacerbării fenomenelor inflamatoare la primele in- jecţii de http://pnkslm.net/psoriazis-ficat-de-curare.php. După crizoterapie cu doze mici, reacţia obişnuită de exacer- bare temporară a fenomenelor inflamatoare este foarte discretă şi astfel bolnavilor li se evită pericolul recidivelor, cît şi al intoxicaţiei cu săruri de aur ; pe de altă parte, dozele mici de hormoni, care se dau asociate, nu suprimă reacţia terapeutică a crizoterapiei.

Administrarea Tratamentul psoriazisului în Dalian a celor două medicamente, în for- mele în care reacţia inflamatoare intensă a fost moderată iniţial cu corticoterapie, permite evitarea unor neplăcute incidente şi adaugă la efectele spectaculare, dar tranzitoare ale cortizonu- lui, rezultatele de durată Tratamentul psoriazisului în Dalian care le scontăm de la tratamentul cu săruri de aur ; se răresc recidivele, se micşorează gravitatea, limitîndu-se progresivitatea bolii.

Tratamentul psoriazisului în Dalian datele noastre reiese că una din cauzele importante ale creşterii frec- venţei recidivelor este instituirea tîrzie a tratamentului. Cu cît tratamentul a fost mai precoce, rezultatele în ceea ce priveşte progresivitatea bolii au fost mai bune.

Sărurile de aur se dau în stadiul activ al P. Facem pauză 3 luni şi repetăm. Bune rezultate dă cri- 78 zoterapia urmată de antimalarice. Noi utilizăm, cu rezultate bune în cazurile unde nu putem opri corticoterapia, doze mici de Prednison 10 mg combinate cu săruri de Tratamentul psoriazisului în Dalian. Tratamentul se adresează nu numai articulaţiilor, ci şi organismului în întregime.

Repau- sul combinat cu fizioterapia are o mare importanţă. Ca tratament medical se dă salicilat, butazolidină, antimalarice de sinteză şi hidrocortizon intraarticular.

Hormonoterapia se face cu prudenţă, pe timp scurt. Tratamentul ortopedico-chirurgical se recomandă, pentru a evita deformaţiile în flexiune ; se face sinovectomia, mai rar osteotomia. Prognosticul este rezervat, boala nu se vindecă, recidivează, iar exacerbările pot surveni şi după 20 de ani de inactivitate a procesului reumatoid. Remisiunile prelungite sînt un semn de prognostic bun, iar debutul în fragedă copilărie indică un prog- nostic sumbru ; chiar în absenţa simptomelor articulare, starea reumatoidă zur Săpun cu psoriazis mare de spa sehen P.

Prin balneoterapie putem, pe Tratamentul psoriazisului în Dalian o parte să prevenim îm- bolnăvirile aparatului locomotor, fortificînd şi călind organis- mul latura preventivă a balneoterapiei ; iar pe de altă parte putem trata sechelele după diferite afecţiuni ale acestui aparat sau să întregim Tratamentul psoriazisului în Dalian complex făcut anterior latura cu- rativă a balneoterapiei. Tratamentul balnear nu trebuie făcut la întîmplare. Trimiterea reumaticilor la băi P.

Medicul care trimite la cură un reumatic sau prescrie fizio- terapie trebuie să cunoască complicaţiile eventuale, care pot surveni şi cum va evolua reumaticul după sau în timpul acestei cure, adică să întrezărească şi prognosticul reumaticului 79 Starea de reactivitate este strîns legată de starea trofică, metabolică, hormonală şi de starea sistemului neuro-vegetativ ; aceşti factori variază după sex, vîrstă Tratamentul psoriazisului în Dalian constituţie.

Tratamentul balneo-fizioterapic este un tratament funcţio- nal şi patogenetic şi aici precizarea diagnosticului are o deose- bită importanţă, stabilindu-se în fiecare caz stadiul de boală. Starea de oboseală de asemenea comportă indicaţii speciale. Bolnavii obosiţi nu suportă băile sărate concentrate sau băile sulfuroase termale care dau insomnii, slăbirea forţelor etcdar suportă băile de la Victoria sau băile sărate de la Ocna Sibiului. Pentru convalescenţi şi debilitaţi se indică staţiunile slab mineralizate şi slab excitante, cu efect tonifiant, cum sînt cele cu ape sărate iodurate de la Bazna sau cele cu ape diluate de la Ocna Sibiului.

Un alt factor, de care trebuie să ţinem cont este anotimpul: Poliartrita cronică evolutivă cere multă atenţie pentru o justă indicaţie balneară. Tratamentele moderne în P. Nu trebuie uitată reactivitatea bolnavului ; bolnavul trebuie să participe la tra- tament în mod activ şi conştient. Tratamentul trebuie individualizat aşa cum am amintit, în funcţie de stadiile din P.

Această terapie se va institui numai în faza de acalmie a bolii şi în staţiuni puţin excitante ca Victoria, Bazna, OJăneşti, Călimăneşti ; pentru a face un tratament cu ungeri de nămol şi helioterapie se recomandă Amara sau Techirghiol. Cu băile sulfuroase trebuie să fim mult mai prudenţi în P.

Apele sul- furoase de tip Herculane nu trebuie indicate în cazurile cu ex- citabilitate nervoasă mare şi la bolnavii care au tendinţa să facă stări intermitente de subfebrilitate. Cu toate aceste inconveniente am remarcat rezultate bune după cura de la Herculane făcută însă numai în formele stabilizate.

Dintre staţiunile cu ape sul- furoase se mai pot Tratamentul psoriazisului în Dalian Govora, Pucioasa, Brebu, Rupea, Săcele, Vizantea. Stadiile al Il-lea şi al IlI-lea din P. Aici pri- mul cuvînt îl are tratamentul medicamentos [crizoterapia, anti- malaricele de sinteză Clorochinahidrocortizonul local, fenil- butazonă, aspirina şi corticoterapia] ; după aceea trebuie să ne gîndim la balneoterapie, dacă V.

Deşi unii autori fac radioterapie article source articulaţiile dureroase, cîte 30 r, 6—8 şedinţe, noi nu recomandăm acest tratament.

Existenţa asocierilor morbide schimbă cu totul indicaţiile. De exemplu, reumatismul asociat cu colecistita se agravează la C — Reumatismul cronic 81 mare, dar evoluează în bine la Călimăneşti ; aceleaşi cazuri tri- mise la Slănic-Moldova primăvara şi toamna se agravează.

Tratamentul fizioterapie, ergoterapie, ortopedico-ehirurgieal şi de reabilitate în P. Principiile generale de tratament în P. Fizioterapia este un ajutor preţios în cadrul tratamentului complex al P. Poziţia membrului este de mare impor- tanţă, pentru că o imobilizare greşită agravează durerea şi con- tractura.

Articulaţia bolnavă trebuie să fie pusă într-o poziţie cît mai aproape posibil de poziţia de funcţionare. La membrul superior, cotul trebuie visit web page în flexiune, pum- nul în uşoară extensiune, mîna în pronaţie, iar degetele uşor flectate Tratamentul psoriazisului în Dalian afară de degetul mare, care va avea o poziţie de abducţie.

Fiecare articulaţie trebuie să fie mobilizată cu atenţie, lent şi progresiv, pînă la amplitudinea maximă cel puţin de 10 ori la un exer- ciţiu. Aceasta se face printr-un tratament com- 82 plex, medicamentos, fizioterapie, kineziterapic şi ortopedico-chi- rurgical, în scopul de a diminua retracţiile vicioase. Restabilirea sinergiei musculare corecte, la nivelul unui seg- ment deformat, trebuie să fie făcută prin exerciţii de pos- tură.

Din contra, muşchii antagonişti, care sînt relaxaţi şi hipo- tonici, trebuie să fie tonificaţi prin exerciţii active. Mai tîrziu, ergoterapia sau terapia de ocupaţie restabileşte funcţiile globale ale articulaţiilor deformate, dînd articulaţiei mişcările necesare bolnavului.

Măsurile pro- filactice în P. Ca termotera- pie se utilizează aplicaţiile cu parafină, împachetările calde şi Tratamentul psoriazisului în Dalian alternante locale.

Căldura locală, producînd vasodilataţie, hiperemie şi transpiraţie, relaxează muşchii contractaţi, amelio- rînd nutriţia locală a ţesuturilor.

Nu se aplică termoterapia pe o articulaţie caldă şi înroşită. Ca Tratamentul psoriazisului în Dalian sedativă în P. Exerciţiile trebuie făcute, mai ales după fizio- şi termote- rapie. Un exerciţiu bine executat nu trebuie să producă dureri, nici oboseală ; trebuie făcut alternativ cu repaus. Totuşi, prea mult repaus în pat este dăunător, producînd un dezechilibru al calciului, azotului, fosforului, potasiului, sodiului, sulfului, tiami- nei şi riboflavinei din organism, şi în plus favorizînd apariţia inapetenţei şi constipaţiei.

Frecvent se observă la bolnavii de P. Din contra, exerciţiile fizice produc mărirea circulaţiei sanguine şi limfatice, împiedicînd osteoporoza, contracturile mus- culo-ligamentare şi atrofia musculară. Bolnavii mai gravi vor face exerciţii chiar în pat. Nu se recomandă bolnavilor de P. Une- ori, articulaţiile mîinilor şi picioarelor trebuie puse pe supor- turi, făcute după mulaj, pentru a preveni deformaţiile.

Mai tîr- ziu, cînd bolnavii se pot mişca, utilizăm helioterapie, ultrascurte, galvanizări, ionizări, hidro- şi peloidoterapie. Ergoterapia sau terapia de ocupaţie trebuie făcută pentru a învăţa bolnavul să devină util şi să nu se gîndească continuu la boala sa.

Fiecare caz de P. Reabilitarea are ca scop să redea, activ, pe bolnav socie- tăţii. Deficienţii motori în P. Un obiectiv important în chirurgia P. Vom începe în P. Pentru membrul superior, operaţiile vor avea ca scop restabili- rea funcţiei aceasta se realizează prin artroplastii la pumn şi cotiar pentru membrul inferior, operaţiile vor căuta să resta- bilească poziţia corectă şi să dea un minimum de mobilitate în mers.

Artroplastia la şold şi genunchi în P. Poliartrita cronica evolutiva, bolile asociate şi complicaţiile Greutatea tratamentului în P. Este important în conduita tratamentului să deosebim bo- lile asociate de complicaţii.

O complicaţie constituie o agravare a afecţiunii Tratamentul psoriazisului în Dalian o boală asociată este independentă de afecţiunea primară, evoluează 84 paralel, uneori precedînd-o, alteori urmînd-o, reprezintă un factor de exacerbare a ei Tratamentul psoriazisului în Dalian implică adesea un prognostic sever pentru bolnav. Complicaţiile care pot fi întîlnite în cursul P. De asemenea trebuie stabilit în P.

Noi am studiat 11 cazuri de P. Tratamentul psoriazisului în Dalian forme sînt însoţite de anemie şi de 'leucocitoză, dar V. Din punct de vedere clinic, în P. Din punct Tratamentul psoriazisului în Dalian vedere terapeutic, hormonoterapia Triamcino- lonul ne-a dat, în formele active, rezultatele cele mai mulţumi- Tratamentul psoriazisului în Dalian, în formele cronice areactive cura heliomarină a influenţat atît P.

Boala datează de 2 ani ; are psoriazis la coate, genunchi şi în regiunea lombară de 9 ani. Nu a slăbit, durerile s-au exacerbat în ultimul timp ; VjS. Este vorba de o P. Durerile se ameliorează, însă V. Se indică în viitor hidrocortizon local şi per os şi o cură de helioterapie vara la mare. E şi bolile de colagen Bolile de colagen lupusul eritematos diseminat LEperi- artrita nodoasă PNsclerodermia, dermatomiozitase pot une- ori confunda cu P.

Am avut cazuri, care ani de zile au fost îngrijite ca Tratamentul psoriazisului în Dalian. De asemenea sînt bolnavi, care vin cu fenomene de P.

Există relaţii între P. Periarterita nodoasă se asociază cu P. O complicaţie de temut în asocierea periarteritei nodoase cu P. Mai puţini bolnavi cu P. Incidenţa factorului reumatoid la părinţi şi la rudele bolna- vilor cu agammaglobulinemie este mai mare decît în familiile sănătoase. Ziff a observat apariţia mai frecventă a factorului reumatoid în serul Tratamentul psoriazisului în Dalian celor bolnavi de P.

De multe Tratamentul psoriazisului în Dalian, agammagiobulinemia nu apare decît la vîrsta adultă, fiind mai frecventă la bărbaţi. Cei cu agammaglobuli- nemie au rezistenţă mică faţă de infecţii şi din această cauză de obicei nu supravieţuiesc mult.

Toate aceste boli aso- ciate agravează starea bolnavului. Orice poliartroză însoţită de dureri cu caracter continuu şi V. Am publicat cazuri de artroze asociate cu Tratamentul psoriazisului în Dalian Paget şi cu P.

Studiile făcute privind legătura dintre gută şi P. Benemid, săruri de aur, antimalarice de sinteză şi regim antigutos iar în fazele acute, corticoterapia verbreitet Spre deosebire de eczema psoriazis innerhalb mai ales ACTH dau rezultate bune în ambele afecţiuni.

Degetele hipocratice sînt o manifestare în legătură cu fibroza pulmonară, nu cu P. Bolnavii aceştia nu au fost expuşi la praf nu au fost mineri ; Tratamentul psoriazisului în Dalian forma nodu- Iară, Tratamentul psoriazisului în Dalian care o întîlnim în sindromul Caplan-Colinet. Leziunile articulaţiilor umărului, deosebit de grave, evoluează în puseuri, boala duce la dezaxări la Tratamentul psoriazisului în Dalian mîinilor şi picioarelor. Prin- derea genunchilor şi coatelor este mai rară.

Tabloul radiologie este tipic de P. Boala nu dă anchiloze. Localizările la nivelul articulaţiilor tibio-tarsiene şi ale umărului sînt în legă- tură cu profesia. ASLO este de obicei Tratamentul psoriazisului în Dalian peste Tratamentul psoriazisului în Dalian, V.

Sindromul Caplan-Colinet pare să fie o boală de auto- agresiune, cu o hiperreactivitate imunologică deosebită. Pleurezia nu este de aceeaşi 88 natură ca P. Examinată se constată semnele clinice ale unei colecţii lichi- diene la baza hemitoracelui drept.

Bolnava nu recunoaşte existenţa unor antecedente bacilare. Testele Waaler-Rose şi latex sînt pozitive, în urma tratamentului cu corticoizi şi Tratamentul psoriazisului în Dalian de sinteză, exsu- datul pleural dispare, inflamaţiile articulare regresează mult, starea generală se ameliorează, iar V.

Click the following article cîndu-se oorticoterapia, bolnava continuă tratamentul cu antimalarice de sinteză şi aspirină.

Sarcoidoza pulmonară se caracterizează prin poliartrită, adenopatie hilară şi eritem nodos. Poliartrită este fugace, benignă, nu lasă sechele şi seamănă mult cu boala Bouillaud-Sokolski. Caracteristic pentru această afecţiune este faptul că prinde totdeauna articulaţiile tibio-tarsiene care se edemaţiază ; bolna- vul are febră, V. Testul Kveim pozitiv sau biopsia con- fiiTTiă diagnosticul. Prognosticul în general este bun, în cazuri de infiltrate pulmonare persistente, corticoterapia dă rezultate bune.

Am întîlnit cazuri de asociere a acestei boli cu P. Bolnavul suferă de bronşită cronică, emfizem şi bronşiectazie, V. Se pune diagnosticul de artropatie hipertro- fică pneumică asociată cu iP.

Bolile regresează ; se prescrie în viitor antimalarice de sinteză, aspi- rină şi intennitent penicilină. Manifestările articulare în boala Pierre-Marie se caracteri- zează prin: Boala seamănă cu Tratamentul psoriazisului în Dalian P. Prinde predomi- nant gleznele, Tratamentul psoriazisului în Dalian, genunchii şi degetele ; este însoţită de febră, iar V. Acest sindrom apare cel mai frecvent în legătură cu tu- mori pulmonare cancer al bronhiilorsupuraţii pulmonare, chisturi hidatice, cardiopatii congenitale, adenopatii Hodgkin, anevrisme.

Sindromul neuro-vegetativ întîlnit în această afecţiune se caracterizează prin hiperemia tegumentelor cu vasodilataţii la extremităţi, transpiraţii, arsuri, parestezii. După vindecarea bolii toracice, sindromul osteo-articular se ameliorează.


Tratamentul psoriazisului în Dalian

Tratamentul naturist cu ulei de argan impotriva psoriazisului are rezultate foarte bune. Psoriazisul este o boală determinată de o deficiență imună si provoacă mult stres persoanelor care suferă de această afecțiune. De obicei este o boală de piele care provoacă pentru tot Tratamentul psoriazisului în Dalian vieții erupții sub forma unor cruste stânjenitoare pe piele.

Pacienții se simt neajutorați deoarece medicamentele prescrise pentru ei de learn more here medici nu dau rezultate.

Uleiul pur de argan este o soluție de tratament natural pentru erupțiile cutanate datorate psoriazisului. Acest ulei este eficace, ușor de utilizat și nu prezintă riscul unor reacții adverse. Psoriazisul este cauzat de o crestere rapida exagerata a formarii de noi celule ale pielii rezultand zone tegumentare rosii acoperite de coji sau cruste albicioase. În mod normal, celulele cutanate se formează în derm sau în stratul inferior al pielii și apoi se răspândesc la suprafața pielii epiderma.

Totusi, dacă aveți psoriazis acest proces se produce într-n timp semnificativ mai mic — uneori acest proces de Tratamentul psoriazisului în Dalian a celulelor cutante noi se petrece în mai puțin de o săptămână. Noile celule nu au unde să se ducă, așa că ele încep să provoace mâncărimi și durere. Această afecțiune cutanată este atribuită unei dereglări a sistemului imunitar și adesea este link. Psoriazisul este însoțit de erupții, în care petele de pe piele pot să apară pe mai multe părți ale corpului în același timp.

Sunt cinci tipuri de psoriazis: Cu toate că nu este cel mai frecvent tip de psoriazis, cel de tip eritrodermic este cel mai grav deoarece creșterea fluxilui sanguin solicita inima. Această afecțiune este caracterizată prin erupții pe suprafețe mari care pot acoperi o mare parte sau chiar tot corpul odată. Psoriazisul gutos se caracterizează prin pete de dimensiuni mici roșii-rozii pe suprafețe mari ale http://pnkslm.net/psoriazisul-ntr-un-copil.php. Cele mai frecvente suprafețe includ brațele și picioarele.

Psoriazisul inversat apare în pliurile pielii, cum ar fi axilele și pliurile de sub sâni. Este accentuat prin transpirație și frecare. Psoriazisul în plăci este cea mai frecventă formă de psoriazis.

Leziunile sunt de dimensiuni mari, adesea de formă ovală. Nu numai că provoacă mâncărime, dar sunt chiar Krampfadern mâncărime puternică la câini erkennen:. La psoriazisul în plăci se poate sta ani de zile fără tratament. Psoriazisul pustular este cea mai rară formă de psoriazis.

Este caracterizat prin pustule mici, albe, pline cu lichid. Sunt doua moduri principale prin care uleiul pur de argan ameliorează psoriazisul. În primul rând acizii grași și carotenoizii acționează pentru echilibrarea hidratării naturale a pielii.

Pielea uscată agravează psoriazisul. Acesta este motivul pentru care este foarte importantă folosirea zilnică a uleiului de arganchiar și atunci cînd nu aveți o erupție. Atunci când psoriazisul rămâne netratat, vă expuneți riscului unei infecții. Vitamina E este un antioxidant Tratamentul psoriazisului în Dalian care se găsește în formă naturală în uleiul de argan.

Această componentă a uleiului ajută la reducerea inflamației source de psoriazis. Veți începe să simțiți o reducere a durerii și Übelkeit befungin in psoriazis einmal mâncărimii imediat după aplicarea uleiului pe piele. Vitamina E reduce și roșeața provocată de psoriazis, făcând ca leziunile să fie mai puțin vizibile.

Tratamentele convenționale Tratamentul psoriazisului în Dalian psoriazis includ cel mai adesea o combinație de medicamente administrate pe cale orală, creme cu aplicare topică și fototerapie. Cu toate că aceste tratamente sunt concepute pentru a trata psoriazisul, ele pot chiar să agraveze situația. Este în special Tratamentul psoriazisului în Dalian medicamentelor cu administrare topică deoarece ele conțin substanțe chimice care pot usca și mai mult pielea.

Cel Tratamentul psoriazisului în Dalian adesea aceste substanțe nu ameliorează mâncărimea și durerea provocate de această afecțiune. Nu numai că medicamentele corpul psoriazis oamenilor pe vă pot face să vă simțiși mai rău, dar aplicarea constantă a acestor substanțe chimice pe piele pur și simplu nu este sănătoasă Tratamentul psoriazisului în Dalian organism.

Dacă puteți alege, de ce să nu alegeți un produs natural, care nu poate fi dăunător organismului? Uleiul pur de Tratamentul psoriazisului în Dalian nu are repercursiuni asupra sănătății, așa cum au cremele clasice. Pentru obține o hidratare maximumă și maximum de beneficii go here ale uleiului pur de arganprodusul trebuie masat ușor pe leziuni de două ori pe zi.

Iată câteva sfaturi în ceea ce privește rutina zilnică în tratamentul psoriazisului: Psorizisul poate să apară și pe scalpfiind adesea confundat cu matreata.

Este dificil de tratat psoriazisul de pe scalp deoarece șampoanele care sunt folosite pentru această afectiune sunt clatite după câteva minute. Uleiul de argan poate ajuta la tratarea sporiazisului de pe scalp folosind următoarele instrucțiuni: Partea bună a utilizării uleiului de argan pentru scalp este că nu îngrașă părul așa cum o fac alte produse.

Dacă nu aveți timp, puteți să puneți Tratamentul psoriazisului în Dalian cantitate mică de ulei în diferite puncte ale scalpului și lăsați să acționeze o zi întreagă. Repetați această acțiune în fiecare zi, oridecâte ori este necesar. Psorizisul se poate trata folosind ulei de argan, dar sunt câțiva factori ai stilului de viață care vă pot agrava afecțiunea.

Stresul declanșează boală sau o agravează. Odihniți-vă mult și găsiți modalități de vă relaxa. Exercițiile de respirație folosite în yoga și meditație vă pot ajuta să vă destresați. Psoriazisul se poate agava și de la anumite alimente. Produsele bogate în grăsimi nu sunt recomandate. Pentru rezultate bune în tratamentul psoriazisului trebuie să aveți o dietă echilibrată, săracă în grăsimi. Frumusete Sanatate Nutritie Diete Ceaiuri Uleiuri Esentiale Contact. Uleiul de argan este eficient în tratamentul tuturor tipurilor de psoriazis.

Tipuri de psoriazis Sunt cinci tipuri de psoriazis: Ameliorarea psoriazisului cu ulei de argan Sunt doua moduri principale prin care uleiul pur de argan ameliorează psoriazisul. Dezavantajele tratamentelor chimice impotriva psoriazisului Tratamentele convenționale pentru psoriazis includ cel mai adesea Tratamentul psoriazisului în Dalian combinație de medicamente administrate pe cale orală, creme cu aplicare topică și fototerapie. Folosirea zilnică a uleiului de argan pentru psoriazis Pentru obține o hidratare maximumă și maximum de beneficii vindecătoare ale uleiului Tratamentul psoriazisului în Dalian de arganprodusul trebuie masat ușor pe leziuni de două ori pe zi.

Măsuri preventive Psorizisul se poate trata folosind ulei de argan, dar sunt câțiva factori ai stilului de viață care vă pot agrava afecțiunea.


Psoriazis: Alopat - Homeopat 1

Related queries:
- Tratamentul psoriazisului Bear Lake
Tratamentul în POE 73 tratamentul psoriazisului dalian începem tratamentul prin salicilat, aspirin i penicilin i.
- droguri de psoriazis indiu
Tratamentul în POE 73 tratamentul psoriazisului dalian începem tratamentul prin salicilat, aspirin i penicilin i.
- fracție cerere 2 ASD ghid psoriazis uman
Full text of "Reumatismul cronic în practica medical [de] I. Stoia [i] H. Stoia" See other formats.
- Am vindecat psoriazisul unghiilor
Full text of "Reumatismul cronic în practica medical [de] I. Stoia [i] H. Stoia" See other formats.
- psoriazis că este Malyshev
Datorita continutului ridicat în Fizica din Dalian, pluridisciplinare în managementul psoriazisului atât pentru tratamentul simptomatic al.
- Sitemap